Home / Blog overzicht – Online dating & relaties / Waarom je gelukkig wordt van vriendschap!
Vrienden lachen en genieten samen buiten in de natuur.

Waarom je gelukkig wordt van vriendschap!

Welke online datingsite?
18 maart 2024

Vriendschap is iets wat we allemaal nodig hebben in ons leven. Niet alleen omdat het ons een gevoel van verbondenheid en betrokkenheid geeft, maar ook omdat het ons daadwerkelijk gelukkiger kan maken. In deze blog gaan we dieper in op waarom vriendschap zo belangrijk is voor ons welzijn en hoe het ons kan helpen om gelukkiger te worden. We kijken naar de wetenschap achter vriendschap en delen enkele tips over hoe je nieuwe vriendschappen kunt opbouwen en bestaande vriendschappen kunt koesteren. Of je nu op zoek bent naar nieuwe vrienden of je bestaande vriendschappen wilt versterken, deze blog biedt inzicht en inspiratie om meer vriendschap en geluk in je leven te brengen.

In dit artikel lees je de volgende onderwerpen:

Onderzoek sociale interactie

Het maken van nieuwe vriendschappen is lang niet zo gemakkelijk in de echte leefwereld als het op televisie lijkt in series als Seinfeld of Friends. Ook het relatieve gemak waarmee vriendschappen tot stand kwamen tijdens de studententijd, lijkt voorgoed verleden tijd zodra je de werkwereld betreedt. Het is naïef te geloven dat je de ideale vriendenkring kunt opbouwen door simpelweg mensen uit te nodigen voor een feestje in je nieuwe woning. Toch is het verlangen om zulke hechte gemeenschappen op te bouwen, verre van onbegrijpelijk. Recentelijk onderzoek heeft uitgewezen dat een afscheiding van sociale interactie met mensen om wie je geeft en die ook om jou geven, niet enkel kan leiden tot eenzaamheid, maar ook een hele lijst aan schadelijke fysieke klachten. Een gebrek aan vriendschappen kan dus zeker een gevaar vormen voor je gezondheid.

Vriendschap: twee mensen omhelzen met oprechte glimlach.

Gebrek aan sociaal contact maakt ziek

Er is ontdekt dat een gemis aan sociale contacten evenzo zeer een risico vormt voor de gezondheid als het overmatig nuttigen van alcohol en zelfs dubbel zo schadelijk dan obesitas. Het kan worden vergeleken met het roken van 15 sigaretten op een dag. Er is een duidelijke biologische reactie op eenzaamheid die ziekte aanwakkert. Sociale isolatie kan een kettingreactie veroorzaken op celniveau dat ontstekingen geeft en het lichaamseigen immuunsysteem onderdrukt. Een studie, gebaseerd op informatie die over 75 jaar is verzameld, toont aan dat goede relaties ons gelukkiger en gezonder maken. Mensen die sociaal verstoten zijn, zijn minder gelukkig, hun gezondheid gaat sneller achteruit en hun brein functioneert steeds minder optimaal. Ook leven ze vaak aanzienlijk korter dan mensen die niet eenzaam zijn.

Kwaliteit telt in vriendschap

Tenzij je overtuigd bent dat de 500 vrienden op Facebook je enige bescherming gaan bieden, gaat het zeker niet enkel om de hoeveelheid aan vrienden. Juist de kwaliteit van hechte vriendschappen doen ertoe. Maar wat maakt een vriendschap kwalitatief gunstig? Hiervoor zijn drie dingen aan te kaarten: je hebt iemand nodig om mee te praten, iemand op wie je kunt bouwen en iemand om lol mee te maken. Dit is eerder beschikbaar in vriendschappen als we nog jong zijn. Tijdens de studententijd zoekt iedereen nog verbinding en vind je dit een stuk sneller. Zodra we echter volwassen worden, vervaagt de informatie over hoe we ware vriendschappen kunnen onderhouden.

Twee handen vasthouden als symbool van vriendschap.

Het leven neemt over

Na het afstuderen, scheiden de wegen en gaat iedereen een eigen kant op en komt er vaak ook letterlijk veel afstand tussen beste vrienden. Zodra werk de overhand neemt, is er nauwelijks nog tijd voor spontane ontmoetingen en kan het weken, dan wel maanden duren voordat je met elkaar afspreekt. Als kinderen hun intrede maken, verandert het beeld opnieuw en zullen de wilde nachten uitgaan tot het verleden behoren.

Schijn van vriendschap ophouden

Helaas werkt het zo dat hoe minder tijd je in mensen investeert, des te gemakkelijker wordt het om het zonder hen te redden. Totdat je op een dag ontdekt hoe ongemakkelijk het nog is om contact te leggen. Waar moet je immers beginnen als je elkaar al zo lang niet meer hebt gezien. Dit is hoe vriendschappen aflopen en letterlijk doodbloeden. Echter heeft dit ook een nadelig gevolg op je daadwerkelijke lichamelijke gezondheid.

Je bent geneigd om altijd mooi weer te spelen en zelfs als alles werkelijk goed gaat en je veel kansen op je werk krijgt, kun je alsnog in een dip vallen. Tijd niet kunnen doorbrengen met de mensen die er werkelijk toe doen, zal uiteindelijk ervoor zorgen dat je niet gelukkig bent. Vaak blijven uitgerekend deze mensen als laatste over, om aandacht aan te besteden, tijd mee door te brengen, waarbij ze het restant aan energie krijgen wat je nog te bieden hebt.

Persoon jongleert met verschillende maskers van vriendschap.

De oplossing, de spreekwoordelijke Kibbutz

Er kan een manier gevonden worden om tijd voor elkaar te maken en ervoor te zorgen dat je elkaar voorziet in de sociale voeding die elk mens nodig heeft. Je kunt een leefstijl ontwikkelen, waarbij iedereen er voor elkaar kan zijn, die je een Kibbutz kunt noemen. Dit kan een hele woongemeenschap zijn, maar ook kun je ervoor kiezen om dit in een vorm te gieten, waarbij je regelmatig met elkaar af te spreken en te discussiëren of sparren over een verkozen thema. Door een bepaald thema te kiezen, vermijd je zinloze gesprekken over het weer en bovendien voorkom je dat de mannen en vrouwen in het gezelschap zich van elkaar afscheiden in onderlinge conversaties.

Consistentie en discipline voor kinderen

Ongeacht de omstandigheden zal de Kibbutz, ofwel de afspraak om elkaar te ontmoeten, zijn vastgesteld. Er hoeft niet langer meer gekeken te worden of er wel tijd kan worden vrijgemaakt, iedereen weet wanneer het plaatsvindt. Als iemand niet kan, pakt de rest het alsnog op. Kinderen kunnen hierin zeker welkom zijn, als duidelijk wordt aangegeven dat de tijd die de ouders als vrienden onderling doorbrengen, van waarde is en dat hierin niet mag worden gestoord. Ook voor hen is het belangrijk dat ze zien hoe waardevol volwassen vriendschappen zijn, aangezien je wilt voorkomen dat kinderen van de televisie leren hoe ze als volwassenen interactie moeten voeren. Ze leren in de realiteit zo hoe ze horen te luisteren naar anderen als deze iets willen delen. En dat ze zich niet moeten laten afleiden door telefoons, een voetbalwedstrijd of zelfs de eigen kinderen.

Kinderen observeren ouders tijdens Kibbutz, leren positieve sociale interacties.

Perfectie hoeft niet

Mogelijk is de tijd die je doorbrengt met vrienden nauwelijks te vergelijken met de ideale setting die op televisie wordt voorgehouden. Toch is het waardevol om je geestelijk, emotioneel en zelfs fysiek te voeden met de aandacht en interactie met vrienden. Dit is een goede investering in je toekomstige gezondheid. Vergeet het laatst bedachte dieet of workout routine. Het beste medicijn is altijd nog de aanwezigheid van je favoriete mensen rond een tafel.

Samengevat kun je stellen, dat:

  • Volwassen vriendschappen hebben een significante uitwerking op je geluk en welzijn.
  • Een duidelijke afspraak maken om elkaar met regelmaat te zien, zorgt voor een effectieve toename van geluksgevoelens.
  • Reserveer tijd en plan dit zorgvuldig in, zodat andere afspraken geen voorrang meer krijgen.
  • Bespreek waardevolle thema’s om je onderlinge band te versterken. En wissel af wie het thema aanbrengt.
  • Sta niet toe dat kinderen afleiding bieden. Ook zij doen er hun voordeel mee om gezonde volwassen vriendschappen te zien. Kinderen mogen luisteren en deelnemen aan het gesprek, maar niet de aandacht opeisen, tenzij er sprake is van een noodgeval.

Kalender met gemarkeerde data voor vriendenbijeenkomsten.


Waarom vrienden belangrijker kunnen zijn dan familie

Met de jaren wordt vriendschap steeds belangrijker als indicatie voor gezondheid en geluk. Waar dit zeker al zichtbaar was voor zowel goede relaties met vrienden als familie, blijkt dat dit op latere leeftijd voornamelijk geldt voor het hebben van goede vrienden. Blijkbaar waardeer je naarmate je ouder wordt steeds meer goede vriendschappen zelfs boven de band met familie. Er zijn zeker veel overeenkomsten in beide soorten relaties, maar vriendschap schijnt bovenaan te staan. Uiteraard telt hierbij ook zeker de kwaliteit van de vriendschap en niet slechts hoeveel je hiervan hebt.

Vrienden als een bron van steun

Uit onderzoek blijkt dat oudere mensen die aangeven dat hun vrienden eerder een bron van spanning en onrust brengt, klagen eerder over chronische ziektes. Opmerkelijk schijnt dit minder het geval te zijn als er spanning of onrust voorkomt uit relaties met echtgenoten of kinderen. Als de vrienden een bron van steun vormen, dan zijn de mensen over het algemeen gelukkiger. Een verklaring hiervoor ligt in het feit dat we onze vrienden kunnen uitkiezen en doorgaans de tijd die we met hen doorbrengen meer waarderen dan die met familie. We doen ontspannende activiteiten met vrienden, terwijl familiebijeenkomsten vaak serieus en monotoon zijn.

Oudere persoon omringd door vrienden, nadruk op vriendschap.

Goede vrienden blijven

De voordelen van goede vriendschappen kunnen bovendien groter zijn voor oudere mensen, omdat deze veel hebben doorstaan en over de duur van een lange periode stand hebben gehouden. Je hebt contact onderhouden met deze mensen omdat ze je blij maken en op zijn minst bijdragen aan je welzijn in zeker zin. De meer oppervlakkige vriendschappen vervagen en de werkelijk invloedrijke blijven over. Vaak wordt het effect van goede vriendschap op de fysieke en mentale gezondheid onderschat en zelfs genegeerd in onderzoek. Zeker voor oudere mensen wordt aangenomen dat de band met hun echtelieden of kinderen als meest waardevol worden beschouwd.

Vriendschappen uit vrije keuze

Ondanks dat het waar is dat menig familielid vaak de rol van zorgdrager op zich neemt voor de ouderen, is dit vaak vanuit een gevoel van verplichting. Zeker waardevol en noodzakelijk, maar ze brengen niet dezelfde vreugde als langdurige ware vriendschappen. Uiteraard kun je goede vriendschappen beleven met je broers of zussen, echtgenoten, of kinderen, toch zijn werkelijke ondersteuning en positieve interacties van levensbelang. Het is belangrijk om mensen om je heen te hebben waar je werkelijk van op aan kunt, zowel in goede tijden als in slechte.

 Verplichte steun van familie vs. oprechte vreugde in vriendschappen.

De kracht van wederkerigheid: geef en ontvang meer vriendschap

We hopen dat deze blog je heeft laten zien hoe waardevol vriendschap kan zijn voor ons geluk en welzijn. Vergeet niet om tijd te investeren in je vriendschappen en om nieuwe mensen te ontmoeten die je leven kunnen verrijken. Of je nu nieuwe vrienden maakt via sociale activiteiten, online communities of zelfs via dating-apps, het belangrijkste is om open te staan voor nieuwe connecties en om actief te werken aan het onderhouden van bestaande vriendschappen. En vergeet niet dat vriendschap een tweerichtingsverkeer is. Het is belangrijk om niet alleen te ontvangen, maar ook te geven en een ondersteunende en betrokken vriend te zijn voor de mensen in jouw leven. Veel succes met het versterken van jouw vriendschappen en het creëren van meer geluk en welzijn in jouw leven!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

---