Home / Blog overzicht – Online dating & relaties / Vriendschap beëindigen? Dit maakt het moeilijker dan verwacht.
Twee handen die een vriendschapsarmband loslaten

Vriendschap beëindigen? Dit maakt het moeilijker dan verwacht.

Welke online datingsite?
15 november 2023

Vriendschappen zijn vaak een onderdeel van ons leven waar we veel waarde aan hechten. Toch kunnen er momenten zijn waarop een vriendschap tot een einde komt. Maar waarom is het beëindigen van een vriendschap vaak moeilijker dan het beëindigen van een romantische relatie? In dit blog onderzoeken we de verschillende factoren die bijdragen aan deze uitdaging en bespreken we hoe je op een respectvolle manier om kunt gaan met het einde van een vriendschap.

In dit artikel lees je de volgende onderwerpen:a

Waarom het beëindigen vriendschap moeilijker is dan een relatie

Over het beëindigen van een relatie is iedereen het over eens dat dit moeilijk en pijnlijk zal zijn. Toch zijn er weinig tot geen richtlijnen voor als een vriendschap op zijn eind loopt. Ook hier zit vaak een pijnlijk verwerkingsproces aan vast, dat nog wel eens onderschat of zelfs totaal genegeerd wordt.

Een persoon die bij een kruispunt staat

Verwerkingsproces

Er wordt doorgaans vanuit gegaan dat je weet hoe je vriendschappen sluit, onderhoud en ermee om kunt springen als een vriendschap wordt beëindigd. Toch kan dit er net zo zwaar inhakken als wanneer een romantische relatie over is. Heftige emoties kunnen omhoogkomen en ook hierin kan sprake zijn van een heus verwerkingsproces. Er zijn verschillende redenen waarom het verlies van een vriendschap zwaarder kan wegen dan het beëindigen van een relatie.

Doodbloedende vriendschappen

Bij het beëindigen van een vriendschap kunnen veel onduidelijkheden optreden. Vaak bloeden vriendschappen dood of is er al langere tijd door één of beide partijen afstand genomen en is er nooit een daadwerkelijk gesprek geweest over het naderende einde van de vriendschap. Alhoewel ergens aangevoeld, blijft het vaag en onverwacht als dit uiteindelijk de uitkomst blijkt te zijn. Bij een relatie zijn er vaak al meerdere gesprekken geweest die een dergelijke richting waarschijnlijk maakten.

en verwelkende bloem, die de geleidelijke afname van een vriendschap in de loop der tijd symboliseert

Onuitgesproken conflicten

In vriendschappen worden conflicten of afstandelijkheid vaak niet uitgesproken en is het plotseling over. Hierdoor kun je met verwarrende gevoelens achterblijven, waardoor er nauwelijks sprake is van afsluiting. Je weet niet goed wat je kunt zeggen, of dat er eerder momenten geweest zouden kunnen zijn waarop je iets had kunnen zeggen, waardoor alles een andere wending zou hebben genomen. De verwarring en gebrekkige communicatie die bij een beëindiging van een vriendschap vaak spelen, maakt het zwaarder dan het beëindigen van een relatie.

Gevoelens van schaamte

Doordat er doorgaans minder open over de afloop van vriendschappen wordt gesproken, kan dit leiden tot gevoelens van falen of schaamte wanneer dit wel voorkomt. Romantische relaties zijn geen eeuwigheid geschonken en dit voelt als een verwachting, waarbij dit bij vriendschappen eerder een verzwijgend feit lijkt te zijn. Nog meer als bij relaties lijkt het alsof je tekort hebt geschoten, omdat de indruk is dat iedereen weet hoe ze goede vriendschappen moeten onderhouden. Terwijl dit geenszins het geval blijkt te zijn in de realiteit, voelt het toch alsof je ergens de fout bent ingegaan. Dit maakt het erkennen van een afgelopen vriendschap moeilijker te verdragen.

Een persoon vol schaamte die alleen staat in een slecht verlichte kamer

Missopvattingen over vriendschap

Er zijn veel missopvattingen over vriendschap, welke het moeilijk maken om te weten hoe je je moet voelen omtrent een mislukte vriendschap of een vriendschap die simpelweg afloopt. Bij een relatie is voor iedereen duidelijk wat er speelt. Er wordt overlegd welke rol je tot elkaar inneemt, wat de verwachtingen zijn en hoe je hieraan tegemoet kunt komen. Bij vriendschap ligt dit heel anders. Vaak wordt niet eens uitgesproken dat er reeds sprake is van een vriendschap, boven een bepaald amicaal contact, en hang je vaak in het ongewisse over hoe de ander over jou denkt en hoe deze de vriendschap ziet.

Onduidelijke vaagheden

Je kunt geheel verschillende verwachtingen en ideeën hebben over waar je in het contact met die persoon staat. Ergens is haast zelfs onduidelijk wat precies als waar kan worden beschouwd. Het einde van een vriendschap blijft hierdoor vaak eveneens in onduidelijke vaagheden hangen, waardoor het een stuk moeilijker aanvoelt dan het beëindigen van een relatie die specifiek is gedefinieerd. Gebrek aan communicatie maakt vriendschappen zwaarder.

Een verstrengeld web symbool voor de complexe en onduidelijke verbindingen in vriendschappen

Voorwaarden voor beëindiging vriendschap

Wanneer een relatie afloopt, zijn er doorgaans nog gesprekken over hoe je het contact verder wenst te onderhouden. Zo wordt duidelijk hoe de verstandhouding is wanneer je elkaar onverwachts weer tegenkomt, of je kunt besluiten om het contact in het geheel te beëindigen. Bij vriendschappen die schappelijk doodbloeden, zijn deze voorwaarden volstrekt onduidelijk. Je weet niet waar de ander staat, hoe de ander zich voelt en wat wel of niet gewenst is. Hierdoor ontstaan ongemakkelijke situaties, waarin zelfs ergernissen kunnen voorkomen. De onduidelijkheid over waar je staat tegenover de ander, maakt het zo’n ondraaglijke situatie.

Onverwachts rouwproces

Net als bij beëindigde relatie zul je bij een vriendschap die afloopt ook gevoelens van rouw, verdriet en mogelijk zelf boosheid ervaren. Dit is een normaal proces om iemand los te laten, maar kan bij vriendschap rouw op je dak vallen. Een vriendschap eindigt vaak alsnog ergens onverwachts en door de onduidelijkheid kunnen dergelijke emoties je overvallen. Vaak kun je dit moeilijk onder woorden brengen en blijf je eenzaam door dit proces heen worstelen. Het helpt om te begrijpen dat dit een normaal proces is, ook voor beëindigde vriendschappen en dat je hier jezelf in zult moet ondersteunen. Door even zelf de beste vriend voor jezelf te zijn, kom je beter door dit verlies heen. Jij weet immers als geen ander wat je doormaakt.

Een klok met zijn wijzers die achteruit gaan, wat de omkering van de tijd en het vervagen van gedeelde herinneringen aanduidt

Sommige vriendschappen verdwijnen

Het beëindigen van een vriendschap is vaak moeilijker dan het beëindigen van een romantische relatie. Dit komt doordat vriendschappen vaak langer duren, er meer emotionele betrokkenheid is en er geen duidelijke structuren of regels zijn. Het is belangrijk om op een eerlijke en respectvolle manier om te gaan met het beëindigen van een vriendschap en er voor te zorgen dat beide partijen hun gevoelens kunnen uiten. Het is ook belangrijk om te beseffen dat sommige vriendschappen kunnen veranderen of verdwijnen, en dat dit een normaal onderdeel is van het leven. Blijf altijd positief en richt je op de goede herinneringen en de nieuwe mogelijkheden die er in het verschiet liggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

---