Home / Blog overzicht – Online dating & relaties / Vaak ruzie hebben met je vriend of vriendin: Wat te doen?
ruzie vriend vriendin

Vaak ruzie hebben met je vriend of vriendin: Wat te doen?

Welke online datingsite?
15 februari 2021

Geen relatie is hetzelfde. Ook in de beste relaties, waar beide partners werkelijk om elkaar geven en het beste met elkaar voor hebben, zal op een gegeven moment sprake zijn van onenigheid. Dit kan uitlopen tot ruzies, waar dan even een periode van afstand ontstaat. Vaak is het na het inlassen van wat rust en bezinning mogelijk om weer tot elkaar te komen en over de onenigheid te stappen. Wanneer dit echter eerder regel dan uitzondering wordt, kun je je afvragen of de relatie wel een lang leven is geschonken. Vaak schiet je in een patroon van ruziemaken en kan het lastig zijn om hier nog uit te komen.

In dit artikel lees je de volgende onderwerpen:

Ruzie soms om niets, soms om van alles!

Om schijnbaar niets lijken beide partners dan uit hun slof te schieten en in het verweer te gaan, terwijl dit voor anderen mogelijk nergens over lijkt te gaan. De relatie neemt dan een wending met een neerwaartse spiraal aan frustraties en irritaties, waarbij het belangrijk is om inzicht te krijgen in het waarom van een dergelijk ongenoegen. Ook kan het helpen om te analyseren waarom je dusdanig strijdbaar op je partner reageert. Zo kun je ontdekken of er ook andere manieren zijn om met je partner te communiceren. Op deze wijze kun je echt je relatie verbeteren en niet steeds in een ruzie te eindigen.

ruzie vriend en vriendin

Effect van ruzie

Ruzie heeft een duidelijke uitwerking op de relatie. Een belangrijk gevolg is dat beide partners een contante mate van stress ervaren, wat nadelige gevolgen heeft voor positieve aspecten als veiligheid, vertrouwen en betrokkenheid binnen de relatie. Je belandt op een gegeven moment in een vicieuze cirkel waarbij je bij voorbaat al gaat anticiperen wat de reactie van de ander gaat zijn. Onbewust of later mogelijk zelfs bewust ga je hierop inspelen en dit heeft gevolgen voor je eigen houding tegenover de ander. Wanneer er te veel ruzie optreedt, zullen beide partners dit gaan verwachten en een defensieve of verwijtende houding aannemen, zonder dat er zelfs nog maar sprake is van een incident. Deze worden zo vanzelf gevormd en houdt de partners in de rol van ruziemakende tegenstanders. Van een liefde- en begripvolle relatie is dan langzaamaan geen sprake meer.

Stress

De mate van stress neemt toe, waardoor er niet langer rationeel gedacht kan worden noch een ontspannen, betrouwbare houding kan worden aangenomen. Stress is zo de leidraad binnen de relatie en hierdoor zal telkens weer een nieuwe ruzie tot stand komen. Stress leidt tot drie reactiemogelijkheden, namelijk het bekende vechten, vluchten of bevriesgedrag. Geen van deze is positief voor een langdurig behoud van je relatie. Om ruzie te vermijden, kun je elkaar gaan ontlopen, wat uiteindelijk tot nog verdere verwijdering tussen jullie beiden zal leiden. Je zult elkaar steeds minder goed gaan begrijpen en liggen nauwelijks nog op één lijn. Hierdoor is de kans op ruzie enkel nog waarschijnlijker.

stress oog

Ruzie-patronen

Om uit te zoeken wat jullie steeds weer in een dergelijke strijdbare houding houdt, is het belangrijk om te kijken naar jullie ruzie-patronen. Als je werkelijk naar je relatie, jezelf en je partner zult kijken, ontdek je snel genoeg welke thema’s triggers zijn die jullie ongetwijfeld in ruzie doen uitbarsten. Dit kunnen onbenullige dingen zijn, maar uiteraard ook zaken die er werkelijk toe doen.

Vaak ligt er een andere, diepere reden ten grondslag en het is belangrijk om deze naar de oppervlakte te krijgen. Zo krijg je meer inzicht in jullie relatie en kun je ontdekken wat jullie in ruziestand houdt. Zodra je ontdekt hebt, waar de ruzies telkens over gaan en wat hiertoe aanleiding geeft, kun je gemakkelijker met elkaar afspreken om dit eerder de kop in te drukken. Zo lopen de gemoederen niet onnodig hoog op en wordt voorkomen dat er discussies nodig zijn om met elkaar in contact te komen.

Terug naar het verleden

Vaak spelen thema’s uit beider jeugd een belangrijke rol in hoe je met een relatie omgaat. Je leert als kind immers hoe je met andere mensen omgaat, door naar de wisselwerking tussen je ouders te kijken. Als hierin patronen van afwijzing, afstand of ruzie gebruikelijk waren, zul je dit ongetwijfeld meenemen naar eigen relaties als volwassen partner. Het is belangrijk om hier inzicht in te krijgen, zodat je hier een andere wending aan kunt geven en leert juist te communiceren. Hier is wel een bewuste en betrokken houding voor nodig en een daadwerkelijke wil om nader tot elkander te komen.

stel ruzie straat

Praat het uit

Als een ruzie dan toch onvermijdelijk blijkt, is het verstandig om eerst de gemoederen te sussen. Daarna zal pas een daadwerkelijke communicatie over het gebeuren mogelijk worden. Een gezonde ruzie met je partner kan soms helpen om de lucht te klaren.  Door open te staan voor de mening en beleefwereld van de ander, zul je tevens dichter bij je eigen gevoelens komen en deze kunnen delen. Door elkaar te zien en te begrijpen, groeit een wederzijds begrip en zal toenadering mogelijk worden. Je leert zo een andere manier van communiceren met elkaar aan en dit zal ten goede komen voor je relatie.

Je zult merken dat je minder snel de neiging zult hebben om je defensief op te stellen en ruzie zal vanzelf minder voor gaan komen. Beide partners moeten wel bereid zijn om hun gelijk los te laten en daadwerkelijk de relatie voorop te stellen. Enkel door een betrokken en persoonlijke communicatie zal de relatie meer verdieping kunnen krijgen en zal ruzie maken steeds meer tot het verleden behoren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuwste items