Welke Online Datingsite
Home / Blog overzicht - Online dating & relaties / Wat betekent interseksueel?
interseksueel

Wat betekent interseksueel?

Welke online datingsite?
20 februari 2021

Als je interseksueel bent, vertoon je zowel mannelijke als vrouwelijke fysieke kenmerken. Het is een aangeboren en vaak ook erfelijke bijzonderheid, waarbij niet direct duidelijk te herleiden valt of je als man of als vrouw geboren bent. Het kan betrekking hebben op uiterlijke kenmerken, waarbij je kenmerken van beide geslachten zichtbaar zijn, maar het kan ook pas later ontdekt worden als de kenmerken meer inwendig zichtbaar blijken.

In dit artikel lees je de volgende onderwerpen:

Hermafrodiet

Bij interseksualiteit ben je eigenlijk zowel man als vrouw en zul je in de loop van de jaren mogelijk karakteristieken gaan vertonen die meer neigen naar één enkel geslacht, waardoor kan worden opgemaakt waarmee je jezelf het meest identificeert. Het kan ook zijn dat je gevoelens hierin blijvend blijven wisselen en dat je je op bepaalde momenten meer man voelt en op andere momenten meer vrouw. Een bekende benaming van interseksualiteit is Hermafrodiet, wat is afgeleid van de Griekse god Hermaphroditus die werd afgebeeld met zowel een mannelijk als een vrouwelijk geslachtsorgaan. Tegenwoordig wordt de term interseksueel meer gehanteerd en begint men anders tegen dit verschijnsel aan te kijken en een andere benadering jegens kinderen die interseksueel geboren worden te hanteren.

Hermafrodiet

Verschillende vormen van interseksualiteit

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende uitingsvormen van interseksualiteit. Zo is er het fenotypische geslacht, waarbij uitwendig zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken zichtbaar zijn. Deze vorm toont het sterkst aan dat er sprake is van interseksualiteit bij de geboorte van een kind, doordat duidelijk zichtbaar is dat beide geslachten zijn ontwikkeld tijdens de vorming van het lichaam.

intersex gender

Gonadale geslacht

Daarnaast is er het gonadale geslacht, waarbij het geslacht bepaald wordt op basis van de aanwezigheid van gonaden of geslachtsklieren. De gonaden zijn de organen die de geslachtscellen vormen, zoals de testes of zaadballen bij mannen of eierstokken bij vrouwen. Aangezien dit meer inwendig in het lichaam geplaatst is, zal niet altijd direct opvallen dat er sprake is van interseksualiteit bij het kind. Dit komt vaak pas later in het opgroeien tot uiting, zodra de puberteit zich aandient. In dat geval is het kind, de familie en omgeving reeds gewend dat het kind een bepaald gender heeft. Toch blijkt het dan ook over gender karakteristieken van het andere geslacht te beschikken.

Genetische geslacht

Een andere vorm van interseksualiteit is het genetische geslacht, waarbij het kind over een bijzondere aanwezigheid aan chromosomen beschikt, wat logischerwijze niet het geval zou kunnen zijn. Bij meisjes vind je dan bijvoorbeeld een combinatie van een X en dubbele Y-chromosoom, wat doorgaans niet het geval is.

De ontwikkeling tot interseksueel

Om beide geslachtskenmerken te krijgen, vindt er een bijzondere ontwikkeling plaats tijdens de zwangerschap. De foetus maakt op een gegeven moment geslachtkenmerken aan, als eierstokken of testikels. De genetische code maakt uit welke van deze kenmerken verder ontwikkeld gaan worden. In eerste instantie ontwikkelt het lichaam zich vrouwelijk, totdat de mannelijke hormonen een rol gaan spelen. Er kunnen vanaf dat moment verschillende dingen gebeuren. Er kunnen wel inwendige organen als een baarmoeder worden aangemaakt, maar de productie van eierstokken kan achterblijven. Wanneer dan wel testikels vormen, heeft het kind zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. Een kind kan ook geboren worden met een XY-chromosoom combinatie, wat doorgaans een kind als mannelijk kenmerkt, waarna het alsnog wel met een vrouwelijk geslacht geboren wordt. Vaak wordt dan pas in de puberteit duidelijk dat er iets aan de hand is als de menstruatie uitblijft.

genetische code

Wachten met kiezen

Veel mensen die interseksueel geboren worden, zullen alsnog volgens een bepaald geslacht worden opgevoed. Voorheen werden deze kinderen vaak in een bepaalde richting gedwongen zich verder te ontwikkelen, zonder dat vooraf duidelijk was welk geslacht het meest bij het kind zou passen. Er werd doorgaans gekozen, soms op uiterlijke kenmerken van wat het meest waarschijnlijk leek, maar ook op voorkeur van de ouders, of het kind zich als man of vrouw zou worden opgevoed. In sommige culturen en vroegere tijden werd een kind geacht zich volgend de normen van een bepaald geslacht te gedragen en mocht hier niet meer van worden afgeweken als bleek dat de persoon zich achteraf juist eerder als het andere geslacht identificeerde. Heftige straffen werden opgelegd als een persoon zich hier niet aan hield.

Operaties en hormonen toedienen

Tegenwoordig begrijpen steeds meer medici dat het te vroeg is om vanaf de geboorte reeds een dergelijke keuze te maken. Operaties om de kenmerken van het andere geslacht te verwijderen, worden steeds later uitgevoerd of helemaal niet meer, om het kind de tijd en de mogelijkheid te bieden om er zelf achter te komen hoe hij of zij zichzelf identificeert. Ook worden er niet altijd meer hormonen toegediend om het kind zich in een bepaalde richting te laten ontwikkelen. Dit kan schadelijke gevolgen hebben als later blijkt dat het kind zelf zich als het andere geslacht identificeert.

interseksueel vlag

Transseksueel versus interseksueel

Interseksueel is geenszins hetzelfde als transseksueel. Een interseksueel kan op basis van de aanwezig zijnde uiterlijke mannelijke en vrouwelijke geslachtkenmerken als een man worden opgevoed en later aanvoelen toch meer zichzelf als vrouwelijk te identificeren. Er kan dan zeker een verschuiving zijn, waarbij iemand eerst man was naar nu vrouw, echter was dit reeds eveneens fysiek zichtbaar en aanwezig. Bij transseksueel identificeert een persoon die in een volledig mannenlichaam zit, zich als vrouw en zet de transitie in werking om fysiek vrouwelijke kenmerken te krijgen. Deze zijn dan nog niet eerder zichtbaar aanwezig geweest. Bij een interseksueel persoon zijn wel zowel mannelijk als vrouwelijke geslachtskenmerken aanwezig en is het onduidelijk of iemand als man of als vrouw geboren is. Enkel de tijd kan dit uitwijzen en de persoon zelf kan dit gaan aangeven.

3 reacties op “Wat betekent interseksueel?”

  1. Avatar for Inter-activist Inter-activist schreef:

    Deze informatie is incorrect en pathologiserend. De term interseksueel wordt door de intersekse gemeenschap als stigmatiserend en verwarrend beschouwd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuwste items