Home / Blog overzicht – Online dating & relaties / Interseksualiteit: Meer dan man of vrouw?
Interseksualiteit

Interseksualiteit: Meer dan man of vrouw?

Welke online datingsite?
18 september 2023

Interseksualiteit is een onderwerp dat nog niet veel besproken wordt in de maatschappij. Het betekent dat iemand niet volledig binnen de traditionele categorieën van mannelijk of vrouwelijk past. Het kan gevolgen hebben voor iemands identiteit en seksuele oriëntatie, en het is belangrijk om er meer begrip voor te hebben. In deze blog bespreken we wat interseksualiteit precies inhoudt en hoe het iemands leven kan beïnvloeden. We delen ook verhalen van mensen die interseksueel zijn en hoe zij hun identiteit ontdekken en accepteren.

In dit artikel lees je de volgende onderwerpen:

Betekenis interseksueel

Als je interseksueel bent, vertoon je zowel mannelijke als vrouwelijke fysieke kenmerken. Het is een aangeboren en vaak ook erfelijke bijzonderheid, waarbij niet direct duidelijk te herleiden valt of je als man of als vrouw geboren bent. Het kan betrekking hebben op uiterlijke kenmerken, waarbij je kenmerken van beide geslachten zichtbaar zijn, maar het kan ook pas later ontdekt worden als de kenmerken meer inwendig zichtbaar blijken.

interseksueel

Interseksuele identiteit: het doorbreken van mythen en misverstanden

De term “interseksueel” verwijst naar mensen die geboren worden met seksuele kenmerken die niet volledig voldoen aan de traditionele categorieën van man of vrouw. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat iemand genetisch man is, maar geboren wordt met vrouwelijke geslachtskenmerken, of omgekeerd. Helaas worden interseksuele mensen vaak geconfronteerd met stigma en onbegrip, wat kan leiden tot allerlei mythen en misverstanden over hun identiteit en leven. In deze blog zullen we een aantal van deze mythen en misverstanden proberen te doorbreken en de waarheid achter interseksuele identiteiten blootleggen.

  • Mythe 1: Interseksualiteit is zeldzaam

Veel mensen denken dat interseksualiteit extreem zeldzaam is, maar in werkelijkheid komt het vaker voor dan je misschien denkt. Volgens sommige schattingen komt interseksualiteit voor bij ongeveer 1 op de 1500 tot 1 op de 2000 geboortes. Dit betekent dat er wereldwijd miljoenen interseksuele mensen zijn.

  • Mythe 2: Interseksualiteit is een aangeboren afwijking

Veel mensen denken dat interseksualiteit een soort aangeboren afwijking is, maar dit is niet helemaal waar. Interseksualiteit is een natuurlijk voorkomend verschijnsel en hoeft niet te worden gezien als een afwijking. Het is wel belangrijk om te benadrukken dat interseksuele mensen wel vaak te maken hebben met medische behandelingen, zoals chirurgie en hormoontherapie, die soms nodig zijn om bepaalde gezondheidsproblemen op te lossen. Maar deze behandelingen zijn niet bedoeld om de interseksuele identiteit van iemand te veranderen of te “corrigeren”.

  • Mythe 3: Interseksuele mensen zijn niet helemaal man of vrouw

Een ander veelvoorkomend misverstand is dat interseksuele mensen niet helemaal man of vrouw zijn. Dit is echter niet waar. Interseksuele mensen kunnen net zo mannelijk of vrouwelijk zijn als ieder ander. Ze hebben gewoon soms seksuele kenmerken die niet volledig aan de traditionele categorieën van man of vrouw voldoen.

Interseksuele mythen

Hermafrodiet

Bij interseksualiteit ben je eigenlijk zowel man als vrouw en zul je in de loop van de jaren mogelijk karakteristieken gaan vertonen die meer neigen naar één enkel geslacht, waardoor kan worden opgemaakt waarmee je jezelf het meest identificeert. Het kan ook zijn dat je gevoelens hierin blijvend blijven wisselen en dat je je op bepaalde momenten meer man voelt en op andere momenten meer vrouw. Een bekende benaming van interseksualiteit is Hermafrodiet, wat is afgeleid van de Griekse god Hermaphroditus die werd afgebeeld met zowel een mannelijk als een vrouwelijk geslachtsorgaan. Tegenwoordig wordt de term interseksueel meer gehanteerd en begint men anders tegen dit verschijnsel aan te kijken en een andere benadering jegens kinderen die interseksueel geboren worden te hanteren.

Verschillende vormen van interseksualiteit

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende uitingsvormen van interseksualiteit. Zo is er het fenotypische geslacht, waarbij uitwendig zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken zichtbaar zijn. Deze vorm toont het sterkst aan dat er sprake is van interseksualiteit bij de geboorte van een kind, doordat duidelijk zichtbaar is dat beide geslachten zijn ontwikkeld tijdens de vorming van het lichaam.

vormen van interseksualiteit

Gonadale geslacht

Daarnaast is er het gonadale geslacht, waarbij het geslacht bepaald wordt op basis van de aanwezigheid van gonaden of geslachtsklieren. De gonaden zijn de organen die de geslachtscellen vormen, zoals de testes of zaadballen bij mannen of eierstokken bij vrouwen. Aangezien dit meer inwendig in het lichaam geplaatst is, zal niet altijd direct opvallen dat er sprake is van interseksualiteit bij het kind. Dit komt vaak pas later in het opgroeien tot uiting, zodra de puberteit zich aandient. In dat geval is het kind, de familie en omgeving reeds gewend dat het kind een bepaald gender heeft. Toch blijkt het dan ook over gender karakteristieken van het andere geslacht te beschikken.

Genetische geslacht

Een andere vorm van interseksualiteit is het genetische geslacht, waarbij het kind over een bijzondere aanwezigheid aan chromosomen beschikt, wat logischerwijze niet het geval zou kunnen zijn. Bij meisjes vind je dan bijvoorbeeld een combinatie van een X en dubbele Y-chromosoom, wat doorgaans niet het geval is.

Genetische geslacht

De ontwikkeling tot interseksueel

Om beide geslachtskenmerken te krijgen, vindt er een bijzondere ontwikkeling plaats tijdens de zwangerschap. De foetus maakt op een gegeven moment geslachtkenmerken aan, als eierstokken of testikels. De genetische code maakt uit welke van deze kenmerken verder ontwikkeld gaan worden. In eerste instantie ontwikkelt het lichaam zich vrouwelijk, totdat de mannelijke hormonen een rol gaan spelen. Er kunnen vanaf dat moment verschillende dingen gebeuren. Er kunnen wel inwendige organen als een baarmoeder worden aangemaakt, maar de productie van eierstokken kan achterblijven. Wanneer dan wel testikels vormen, heeft het kind zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. Een kind kan ook geboren worden met een XY-chromosoom combinatie, wat doorgaans een kind als mannelijk kenmerkt, waarna het alsnog wel met een vrouwelijk geslacht geboren wordt. Vaak wordt dan pas in de puberteit duidelijk dat er iets aan de hand is als de menstruatie uitblijft.

Wachten met kiezen

Veel mensen die interseksueel geboren worden, zullen alsnog volgens een bepaald geslacht worden opgevoed. Voorheen werden deze kinderen vaak in een bepaalde richting gedwongen zich verder te ontwikkelen, zonder dat vooraf duidelijk was welk geslacht het meest bij het kind zou passen. Er werd doorgaans gekozen, soms op uiterlijke kenmerken van wat het meest waarschijnlijk leek, maar ook op voorkeur van de ouders, of het kind zich als man of vrouw zou worden opgevoed. In sommige culturen en vroegere tijden werd een kind geacht zich volgend de normen van een bepaald geslacht te gedragen en mocht hier niet meer van worden afgeweken als bleek dat de persoon zich achteraf juist eerder als het andere geslacht identificeerde. Heftige straffen werden opgelegd als een persoon zich hier niet aan hield.

Wachten met kiezen

Operaties en hormonen toedienen

Tegenwoordig begrijpen steeds meer medici dat het te vroeg is om vanaf de geboorte reeds een dergelijke keuze te maken. Operaties om de kenmerken van het andere geslacht te verwijderen, worden steeds later uitgevoerd of helemaal niet meer, om het kind de tijd en de mogelijkheid te bieden om er zelf achter te komen hoe hij of zij zichzelf identificeert. Ook worden er niet altijd meer hormonen toegediend om het kind zich in een bepaalde richting te laten ontwikkelen. Dit kan schadelijke gevolgen hebben als later blijkt dat het kind zelf zich als het andere geslacht identificeert.

Transseksueel versus interseksueel

Interseksueel is geenszins hetzelfde als transseksueel. Een interseksueel kan op basis van de aanwezig zijnde uiterlijke mannelijke en vrouwelijke geslachtkenmerken als een man worden opgevoed en later aanvoelen toch meer zichzelf als vrouwelijk te identificeren. Er kan dan zeker een verschuiving zijn, waarbij iemand eerst man was naar nu vrouw, echter was dit reeds eveneens fysiek zichtbaar en aanwezig. Bij transseksueel identificeert een persoon die in een volledig mannenlichaam zit, zich als vrouw en zet de transitie in werking om fysiek vrouwelijke kenmerken te krijgen. Deze zijn dan nog niet eerder zichtbaar aanwezig geweest. Bij een interseksueel persoon zijn wel zowel mannelijk als vrouwelijke geslachtskenmerken aanwezig en is het onduidelijk of iemand als man of als vrouw geboren is. Enkel de tijd kan dit uitwijzen en de persoon zelf kan dit gaan aangeven.

Transseksueel versus interseksueel

Toon begrip en ga respectvol om met deze diversiteit

In dit artikel hebben we gekeken naar wat interseksualiteit precies is en hoe het invloed kan hebben op iemands datingleven. Het is belangrijk om begrip te tonen en respectvol om te gaan met deze diversiteit. Het is ook belangrijk om onze eigen vooroordelen en aannames te onderzoeken en opzij te zetten. Door onze kennis en inzicht te vergroten, kunnen we een inclusievere en respectvollere samenleving creëren. Bedenk dat we allemaal uniek zijn en dat diversiteit juist onze samenleving rijker maakt. Laat dit artikel een aanzet zijn om verder te leren en te begrijpen.

3 reacties op “Interseksualiteit: Meer dan man of vrouw?”

  1. Inter-activist schreef:

    Deze informatie is incorrect en pathologiserend. De term interseksueel wordt door de intersekse gemeenschap als stigmatiserend en verwarrend beschouwd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

---