Welke Online Datingsite
Home / Blog overzicht - Online dating & relaties / Vreemdgaan: hoe vaak gebeurt dit echt?
Vreemdgaan

Vreemdgaan: hoe vaak gebeurt dit echt?

Welke online datingsite?
15 september 2022

De roes van een nieuwe relatie blijft helaas niet altijd lang hangen. Zeker als je al geruime tijd met iemand samen bent en de sleur en gewenning er langzaam is ingeslopen, ligt de kans op vreemdgaan steeds dichter op de loer. Als vanzelf lijken mensen soms te gaan zoeken naar vernieuwing en verandering van spijs, zonder altijd direct aan de gevolgen te denken of het te nauw te nemen met de huwelijkse trouw. Zijn er veel mensen die vreemdgaan?

In dit artikel lees je de volgende onderwerpen:

Gaan er veel mensen vreemd?

Soms vraag je je wel eens af of dat veel mensen elkaar altijd trouw zijn of dat mensen ook wel eens vreemdgaan. Het is lastig te zeggen of dat er veel mensen vreemdgaan of niet, niet iedereen is daar namelijk open en eerlijk over. Veel mensen gaan ervan uit dat hun relatie bestand is tegen dergelijke verleidingen of slaan ze eerder de hand voor de ogen dan te moeten erkennen dat een mogelijke ontrouw ook in hun relatie een intrede heeft gedaan. Het blijft echter de vraag hoe vaak vreemdgaan werkelijk voorkomt. De cijfers zijn hier even divers als onduidelijk over, aangezien het een heimelijk onderwerp is waar niet iedereen openlijk over zal praten, laat staan zich eerlijk over uit laat. Er heerst dus nog altijd een groot taboe op vreemdgaan.

Definitie van vreemdgaan

Een belangrijke vraag is wat je verstaat onder vreemdgaan. Sommige mensen vinden het al vervelend als hun partner contact heeft met het andere geslacht, terwijl anderen het prima vinden als ze met het andere geslacht een keer gaan eten of uitgaan. Dit maakt het erg lastig om de vraag te beantwoorden met ja of nee. Het is dan ook heel persoonlijk, want wat zou jij zelf denken? Gaan er bij jou in de omgeving veel mensen vreemd of worden er veel relaties verbroken, omdat de ander vreemd is gegaan? Waarschijnlijk kan iedereen er wel over meepraten en is er binnen de vriendengroep wel eens iemand vreemdgegaan.

Heimelijk contact

Vreemdgaan definieert zich door het hebben van seksueel contact of een relatie met iemand anders dan de partner waarmee je een vaste relatie hebt. Het kerngegeven is hierbij dat er geen toestemming of kennisneming van is door of bij deze vaste partner en het seksuele contact heimelijk plaatsvindt. Ook de toedracht van de mate waarop vreemd wordt gegaan of waarin dit als dusdanig wordt beschouwd als vreemdgaan gedrag, verschilt per persoon, cultuur of geloofsovertuiging.

vreemdgaan

Bij de één is het zoenen van iemand reeds vreemdgaan, terwijl de ander dit nog kan dogen, maar de grens trekt bij waarlijke geslachtsgemeenschap. Het is hierdoor lastig te bepalen hoe geneigd mensen zijn tot vreemdgaan, wanneer menigeen hiervoor een andere maatstaf hanteert. Er zijn zoveel verschillende vormen en mogelijkheden tot vreemdgaan, dat het haast onmogelijk wordt om vast te stellen hoe vaak dit nou eigenlijk werkelijk plaatsvindt.

Vormen van vreemdgaan

Afhankelijk van je eigen principes zul je bepaalde handelingen of toespelingen wel als vreemdgaan beschouwen en andere mogelijk minder of niet. Het is belangrijk om goed met je vaste partner af te spreken hoe je hier tegenaan kijkt, zodat deze weet wat de definitie voor jou is en wat binnen jullie relatie dus acceptabel is en wat niet. Zo geef je duidelijke grenzen aan en weet je van elkaar wanneer je hierin over de streep gaat. Het concept vreemdgaan betreft alle fysieke en seksueel getinte handelingen die zonder toestemming of medeweten van de vaste partner plaatsvinden onder geheimhouding.

seksueel handeling

Zodra een partner toestemming geeft voor het delen van enkele seksuele intimiteit met een ander, wordt het niet langer beschouwd als vreemdgaan. Voor een ander die hierop een andere moraal nahoudt, is dit mogelijk onbegrijpelijk en die zal het alsnog wel als vreemdgaan beschouwen. Met de intrede van het internet en online sociale verkeer, zijn er nog tal van aanvullende vormen van vreemdgaan bijgekomen. Veel mensen beschouwen het kijken naar porno, of het bezoeken van dating sites, of het beoefenen van cyberseks ook als vreemdgaan binnen de relatie.

Persoonlijke definitie

Bij vormen van online vreemdgaan, zoals cyberseks, vinden geen daadwerkelijk fysieke handelingen met een andere persoon plaats, toch is er vaak sprake van interactie of is de seksuele aandacht verlegd naar een ander persoon dan de vaste partner, wat door deze als vreemdgaan kan aanvoelen of worden herkend. Wanneer iemand het als dusdanig ervaart, is dit voldoende om het als vreemdgaan binnen die betreffende relatie te beschouwen.

geheim vreemdgaan

Zelfs als het voor anderen mogelijk wel meevalt en niet zo wordt opgevat en ook door de betreffende vreemdgaande partner niet als vreemdgaan wordt bedoeld, kan het voor de andere partner binnen de relatie alsnog wel zo gezien en ervaren worden. In dat geval is het toch een onderwerp dat aandacht en de juiste mate van begrip en verwerking nodig heeft. Het blijft echter lastig te bepalen wat vreemdgaan precies is en hoe vaak dit binnen relaties voorkomt.

Vreemdgaan met toestemming

Naast vreemdgaan waarbij duidelijk geen sprake is van toestemming, kunnen er ook seksuele handelingen worden uitgevoerd die doorgaans onder vreemdgaan kunnen worden geclassificeerd, maar waarbij wel toestemming is verleend. Hierdoor valt het eigenlijk weer buiten de definitie van vreemdgaan. Dit vindt plaats in situaties waarbij mensen een andere leefstijl aanhouden, zoals een open relatie, en Polyamory of polygamie. Hier heeft de andere partner weet van het feit dat er seksuele handelingen worden uitgewisseld met andere mensen dan de vaste partner.

Mannen en vrouwen gaan vreemd

Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat zowel mannen als vrouwen vreemdgaan. Het is niet zo dat juist alleen de mannen vreemdgaan of alleen de vrouwen. Je kunt je altijd een keer aangetrokken voelen tot iemand anders dan je partner en een gezellige avond hebben met elkaar, maar of je dat meteen vreemdgaan kunt noemen? Dat ligt aan de omstandigheden. Welke grenzen gelden er binnen je relatie? Wat versta je onder vreemdgaan? Heb je allebei een vaste relatie of is een van de twee vrijgezel? Heb je wat gedronken? Wat voor gesprekken deel je met elkaar? Allemaal vragen die je jezelf zou kunnen stellen als je denkt over vreemdgaan.

let's make out

Voor velen die een monogame relatie aanhouden, getrouwd zijn voor de kerk en geloofsovertuigingen aanhouden waarbij er enkel ruimte is voor seks binnen het huwelijk of een vaste relatie tussen twee individuen, kan deze vrijheid op seksueel gebied alsnog als vreemdgaan worden beschouwd.


Cijfers moeilijk vast te stellen

Doordat er zoveel verschillende opvattingen bestaan over wat als vreemdgaan geldt binnen een relatie en de meeste mensen stilzwijgen over het feit dat ze vreemdgaan, is het lastig om een duidelijk beeld te krijgen van de mate waarop wordt vreemdgegaan. De juiste cijfers hierover zullen nooit werkelijk naar voren kunnen komen. Toch wordt ervan uit gegaan dat ruim een derde van de relaties te maken krijgt met vreemdgaan in de loop van de relatie.

vreemdgaan

Zwijgen over vreemdgaan

In het aantal van een derde zijn dan nog de overige aantallen buitengehouden van relaties die hierover zwijgen. Vreemdgaan is dus een issue die in veel relaties voorkomt en waar veel koppels mee te maken krijgen. Wat je als vreemdgaat beschouwt en hoe je hiermee om kiest te gaan, wanneer het je overkomt, hangt helemaal af van je eigen instelling en benadering tot dit kwetsbare onderwerp. Ook daarin verschillen de meningen evenzo veel.

Eerlijk zijn over vreemdgaan

Er zijn mensen die open en eerlijk zijn als ze vreemdgaan. Dit kan dan gevolgen hebben voor de relatie als zij een partner hebben. De eerlijkheid kan ook dingen losmaken binnen de relatie en ervoor zorgen dat de man en vrouw meer naar elkaar toe groeien. Vreemdgaan kan er namelijk ook op wijzen dat de een wat mist in de huidige relatie en het daarom zoekt bij een ander. Ook hierover zijn de meningen verdeeld en vinden mensen dat je het recht niet hebt om vreemd te gaan. Maar sommige stelletjes kunnen veel van elkaar hebben en ook al is de ander een keer vreemdgegaan, als het eerlijk wordt verteld dan kan het zomaar zijn dat ze gewoon samen blijven en samen aan de relatie gaan werken.

eerlijkheid vreemdgaan

Wat vind jij goed binnen je relatie?

De vraag is nu, wat vind jij zelf goed binnen je relatie? Misschien ben jij wel van mening dat vreemdgaan kan, of dat je er voor open moet staan om te experimenteren. Het is wel belangrijk dat wanneer je een relatie hebt, je samen duidelijke afspraken maakt over wat er wel en niet kan. Zorg dat je het er samen over eens bent, want vanaf dat moment kun je meer naar elkaar toe groeien en elkaar ook beter leren kennen. Door er over te praten krijg je vanzelf een antwoord op de vraag of dat er veel mensen vreemdgaan of niet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *