Home / Blog overzicht – Online dating & relaties / Wat vogels ons kunnen leren over ‘de ware’?
vogels

Wat vogels ons kunnen leren over ‘de ware’?

Welke online datingsite?
11 februari 2021

Net als velen anderen heb je waarschijnlijk een groot deel van je leven toegewijd aan het vinden van de perfecte match. Ook dieren besteden veel tijd en moeite aan het vinden van de ideale partner. Vanuit een evolutionair oogpunt lijkt dit echter nauwelijks doeltreffend, aangezien we die tijd beter kunnen besteden aan het voortplanten en verzekeren van ons diersoort. Toch toont een nieuwe onderzoek naar vogels interessante conclusies die een geheel nieuw licht op dit verschijnsel werpen en suggereren dat er mogelijk wel degelijk voordelen aanzitten in het vinden van de ideale partner.

In dit artikel lees je de volgende onderwerpen:

Vrouwtjes kiezen juiste partner

Het kan lastig te zijn vast te stellen wat iemand nou tot de ideale partner maakt. Dit blijkt ook van diersoort tot diersoort te verschillen. Vaak zijn het de vrouwtjes die de meeste tijd aan de voortplanting besteden, waarbij zij de geschikte partner uitkiezen. Vaak zijn de mannetjes die het meest gewild zijn, superieur op gebied van genen waardoor een gezond kroost wordt verwacht. Ook bij mensen verschillen de kwaliteiten waarop een geschikte partner wordt uitgekozen. Onder de zoogdieren vormen mensen de uitzondering door het aangaan van langdurige relaties. Dit is wel terug te vinden onder menig vogelsoort, waaronder zebravink. Uit onderzoek zijn interessante resultaten naar voren gekomen, waaruit blijkt waarom het uitkiezen van een ideale partner zo belangrijk is.

zebravinken

Succes in voortplanting

Zebravinken kiezen hun eigen partner, waarmee ze hun nestjes krijgen. In een onderzoek konden zebravinken hun keuze maken uit de 160 vogels die samen in een gesloten omgeving waren geplaatst. Nadat de keuze was gemaakt, werd een deel van de vogels met hun zelfgekozen partner elders geplaatst en een ander deel werd zonder hun gekozen partner in een andere omgeving geplaatst. Uiteindelijk vormden zich nieuwe paartjes, waarna alle vogels opnieuw bij elkaar werden geplaatst. Van de vogels die met hun eigen gekozen partners nestjes kregen, bleek het succes van voortplanting aanzienlijk hoger te liggen, dan bij de paartjes die uiteindelijk met een nieuwe partner nestjes vormden. Veel van de jonge vogeltjes haalden de volwassenheid niet. Het uitkiezen van de eigen gekozen ideale partner blijkt zeker invloed te hebben op de voortplanting en overlevingskansen van de jongen.

Huiselijk geluk

Er zijn twee mogelijke verklaringen waarom het de gedwongen koppeltjes niet gelukt is om een goede voortplanting te realiseren. Het kan zijn dat ze genetisch niet matchen, waardoor er in de genetische opbouw iets mis gaat en de kans op een gezonde kroost verkleind wordt. Of de partners zijn niet goed op elkaar ingespeeld, doordat ze qua gedrag te veel van elkaar verschillen. Zelfs bij zebravinken bleken de slagingskansen van de embryo’s reeds genetisch bepaald, waardoor ook de verenigbaarheid in het samen opvoeden van de nakomelingen in het geding kwam.

huiselijk geluk

Samenwerking vogels

Een onvolledige samenwerking verkleinde de overlevingskansen ook na het uitkomen van de eieren. De meeste kuikens stierven na het uitkomen, doordat de ouders minder op elkaar waren afgestemd en minder genegenheid naar elkaar vertoonden. De vrouwtjes waren minder onder de indruk van de aanstalten van de mannetjes en de mannetjes waren minder vaak bij het nest te vinden, doordat ze andere vrouwtjes aan het versieren waren.

Op zoek naar de juiste partner

Net als bij zebravinken kiezen wij onze eigen partners. Uiteraard verschilt dit per cultuur en ervaren we krachtige emoties als aantrekkingskracht of liefde, waardoor we in staat zijn om een geschikte partner te vinden met wie we het ouderschap aan kunnen gaan. Ook voelen we ons tot meerdere mensen aangetrokken en leren we via het daten en het verbreken van eerdere relaties uiteindelijk vaak de juiste partner te vinden, met wie we wel een gezin gaan vormen. Zelfs als je nog niet de ware liefde hebt ontmoet, zijn er zeker voldoende redenen die doen geloven dat het zeker de moeite waard is om je tijd en energie te besteden aan het vinden van de ideale partner.

zebravink

Eén reactie op “Wat vogels ons kunnen leren over ‘de ware’?”

  1. Avatar for MGTOW MGTOW schreef:

    Om het bij de vergelijking van zebravinkjes te houden; een doorsnee datingsite is als een hok met 90 mannelijke zebravinkjes en 10 vrouwelijke. Datingsites willen je doen geloven dat dat niet zo is en plaatsen neppe lokvogels.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuwste items