Home / Blog overzicht – Online dating & relaties / Wat is polyamorie? – Info over een polyamoureuze relatie
Wat is polyamorie?

Wat is polyamorie? - Info over een polyamoureuze relatie

Welke online datingsite?
20 december 2020

Polyamorie is ene samengesteld woord uit het Grieks en het Latijn. Het betekent zoveel als veel of meerdere liefdes. Misschien ken je de verwante term “polygamie”, die wordt gebruikt voor mannen die met meerdere vrouwen getrouwd zijn. Polyamorie is vergelijkbaar. Een polyaomrist is een persoon die er tegelijk meerdere liefdesrelaties op nahoudt. Het is nadrukkelijk iets anders dan vreemdgaan of overspel plegen. De partner of partners zijn namelijk altijd op de hoogte. Er is sprake van openheid en eerlijkheid en alle betrokkenen stemmen in met de gekozen levenswijze.

In dit artikel lees je de volgende onderwerpen:

Een open relatie, werkt dat?

Voor polyamorie is een open relatie een vereiste. Je moet er immers mee instemmen dat je partner ook relaties aanknoopt of seks heeft met anderen. Als in een relatie één van beide partners hier niet mee in kan stemmen dan is een polyamoureuze relatie gedoemd te mislukken. Er zal dan immers jaloezie optreden en dit zal in alle gevallen leiden tot ruzie en zeer waarschijnlijk uiteindelijk tot het einde van de relatie. Als je partner er niet mee kan instemmen dat je er meerdere liefdesrelaties op na wilt houden dan is er dus maar één keuze mogelijk: Of je blijft je partner trouw, of je beëindigt de relatie. Als je je buitenechtelijke of buitenrelationele escapades geheim houdt, is er geen sprake van polyamorie. Dan is het gewoon vreemdgaan.

polyamorie tekst

Polyamorie is een gevolg van de moderne tijd

Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen die niet geloven in liefde voor het leven. Ook als ze trouwen hebben ze niet de overtuiging de rest van hun leven exclusief met deze ene partner door te brengen. Want hoe kun je op een bepaald moment in je leven zeker weten dat je nooit meer verliefd zal worden op een ander of je seksueel tot een ander aangetrokken zult voelen? Veel mensen zijn van mening dat ze daarom geen eeuwige trouw kunnen beloven. Dit is voor velen een reden om niet te trouwen, omdat ze de trouwbelofte niet willen of kunnen geven. Maar ook gehuwden staan soms open voor polyamorie. Toch kiezen de meeste stellen nog gewoon voor een monogame relatie.

millenial

In de moderne tijd is dit heel anders. Steeds meer mensen stellen prijs op hun vrijheid en dat geldt ook voor de partnerkeuze. Deze is vaak niet meer “voor het leven”. Mensen die rond of in de 21e eeuw zijn geboren vinden het heel normaal dat ze polyamoureus zijn. Dit houdt in dat ze van meerdere mensen tegelijk kunnen houden. Voor sommigen komt daar nog bij dat het om zowel mannen als vrouwen kan gaan, dit noemen we biseksualiteit.

Steeds meer millenials zijn polyamoureus

Elke generatie heeft zijn eigen invulling van de liefde, zo ook millenials. Steeds meer millenials kiezen voor een polyamoureuze invulling van een relatie. Wat houdt dit precies in en wat zijn de gevolgen hiervan? Een eeuw geleden, aan het begin van de 20e eeuw, was het heel gebruikelijk dat je jong trouwde en dat je de rest van je leven bij elkaar bleef. Als je de oude bevolkingsregisters uit de eerste decennia van de 20e eeuw er op nakijkt kom je maar een enkele echtscheiding tegen. Dit had vooral te maken met religieuze motieven. “Wat God verbindt, scheide de mens niet” staat in de Bijbel en daar hielden velen zich aan. Het had wel tot gevolg dat er menig zeer ongelukkig relatie of huwelijk was dat duurde totdat uiteindelijk één van beide partners overleed.

bijbel

Het internet speelt een belangrijke rol

Dat relaties tegenwoordig soms veel opener zijn en dat mensen open staan voor nieuwe ervaringen heeft voor een deel met het internet te maken. Steeds meer millenials zijn polyamoreus. Online kun je immers heel gemakkelijk contacten leggen. Dit kan via een datingsite, maar ook via andere kanalen kun je met mensen in contact komen die je anders wellicht nooit was tegengekomen. In de tijd voordat het internet een groot deel van ons leven bepaalde, vonden veel mensen hun levenspartner op de middelbare school, tijdens hun studie, op het werk of in het uitgaansleven. Tegenwoordig is online daten heel normaal. Veel mensen, ook millenials flirten en daten online. Dit kan leiden tot meerdere contacten tegelijk. Afstanden zijn minder belangrijk, en het beginnen of beëindigen van een relatie is een stuk minder beladen dan enkele tientallen jaren geleden. Mensen accepteren het ook makkelijker. Als een relatie over is dan biedt dat kansen voor een nieuwe relatie en die kansen worden gegrepen. Dat betekent natuurlijk niet dat er helemaal geen liefdesverdriet meer is. Dat staat er volledig los van.

monogame relatie

Vriendschappen met “een beetje meer”

Dat met name millenials openstaan voor polyamorie komt omdat onder vriendschap niet alleen een puur platonische relatie wordt verstaan. Steeds meer jonge mensen, zowel tieners als twintigers en dertigers, zijn van mening dat vriendschap meer kan en mag inhouden en dat dit niet direct gevolgen hoeft te hebben voor de relatie. Dat dit fenomeen een naam heeft en als polyamoureus te boek staat, boeit ze overigens niet veel. Jonge mensen leven gewoon hun leven zoals zij dat graag willen. En als gelukkig zijn betekent dat ze af en toe naast hun vaste relatie een ander contact hebben dan wordt dat in veel gevallen geaccepteerd.

Is polyamorie een risico voor je relatie?

Of polyamorie een risico is voor je relatie hangt allereerst af van hoe eerlijk en open je bent. Als je contacten met anderen dan je partner die verder gaan dan vriendschap geheim houdt, dan is er geen sprake van polyamorie. Dan heet het gewoon overspel of vreemdgaan. Je vaste partner weet immers niet dat je (seksuele) contacten hebt met anderen. Als je betrapt of verraden wordt kan dit verstrekkende gevolgen hebben.

polyamorie biseksueel

Vaak betekent het het einde van een relatie. Als je een polyamoureuze levensstijl nastreeft, is het dus belangrijk om hierover altijd eerlijk te zijn tegen je partner, als het even kan vanaf het begin. Wanneer iemand een relatie met je begint moet hij of zij weten niet de enige te zijn. Als iemand daar niet mee kan of wil dealen zal je dat moeten accepteren. Je kunt er dan voor kiezen om deze partner te laten schieten, of je zult je levensstijl moeten aanpassen.

Het huwelijk wordt minder populair

Het aantal mensen dat trouwt is sinds de jaren zestig van de vorige eeuw flink gedaald. Steeds meer mensen hebben een relatie en wonen ook samen zonder dat ze officieel getrouwd zijn. Dit biedt ook meer ruimte voor polyamorie. Want als je trouwt, dan beloof je iemand trouw te zijn “tot de dood jullie scheidt”. Monogamie is dan de enige weg. Veel mensen kunnen dit niet beloven en zijn daarom tegen het huwelijk. Maar ook als je wel trouwt betekent dat vaak niet dat je de rest van je leven nooit meer “iets” met iemand anders zult hebben. In veel gevallen gebeurt dit stiekem. Maar als beide partners naar elkaar durven uit te spreken dat ze open staan voor amoureuze contacten buiten het huwelijk kan dit zelfs een verrijking van het huwelijk zijn. De kans dat er sleur ontstaat is immers een stuk kleiner.

Verzwijgen is vreemdgaan!

Natuurlijk hoeft hier niet meteen een relatie uit voort te vloeien of een eenmalig seksueel contact. Maar als je daarvoor open staat kan dit natuurlijk wel gebeuren. Op het moment dat je gevoelens hebt of krijgt voor iemand anders dan je eigen partner moet je voor jezelf de keuze maken tussen eerlijk zijn of verzwijgen. Als je het verzwijgt dan is het vreemdgaan! Als je er open over bent dan kan het nog twee kanten op. Je partner accepteert het niet en het draait uit op enorme ruzie en misschien wel het einde van de relatie. Het kan ook dat je partner je deze ervaring gunt en dan is er sprake van polyamorie.

vreemdgaan

Acceptatie van twee kanten

Wanneer je een polyamoureuze relatie wilt hebben dan is het belangrijk dat dit van twee kanten wordt geaccepteerd. Met andere woorden: Als jij vindt dat je recht hebt op andere seksuele of liefdescontacten naast je vaste partner, dan moet je het ook accepteren wanneer hij of zij ook op zoek gaat naar liefde buiten de eigen relatie. Het is natuurlijk niet fair als je bijvoorbeeld als man wel vindt dat je soms een vriendin mag hebben maar dat je vrouw wel trouw moet zijn. Veel mannen hebben met dit laatste nogal eens moeite. Ze vinden het heel normaal dat zij als “jagers” zo af en toe een prooi aan de haak slaan maar hun vrouw moet zich wel netjes gedragen. Heren, zo werkt het dus niet.


Seks en polyamorie

Onder polyamorie verstaan we dat iemand er meerdere liefdesrelaties tegelijk op nahoudt. Soms is er wel sprake van een “vaste” partner, en zijn er daarnaast wisselende contacten. Vaak is het zo dat beide partners in een relatie er een polyamoureuze levensstijl op nahouden en dus beiden naast de vaste relatie ook anderen in hun leven toelaten voor liefde en soms ook seks. Als slechts één van beide partners deze behoefte heeft leidt het vaak tot jaloezie en uiteindelijk het einde van de relatie. Een belangrijke voorwaarde voor polyamorie, of dit nu met of zonder seks is, is dat beide partners er achter staan en ermee instemmen.

Polyamorie kan de relatie spannend houden

Een belangrijke reden voor een polyamoureuze levensstijl is dat degenen die het doen ervan overtuigd zijn dat het hun relatie spannend en dus leuk houdt. In veel relaties ontstaat sleur. Vanwege drukke banen of kinderen die geboren worden, belandt de seks bij veel stellen op een laag pitje. En dit leidt vaak bij beiden of in ieder geval één van de partners tot frustratie. Degene die vindt dat er te weinig seks is, gaat op zoek naar buitenechtelijke avontuurtjes. Als de eigen partner hiervan niet op de hoogte is, dan is er sprake van stiekem vreemdgaan. Veel mensen accepteren niet dat hun partner vreemdgaat en vinden ontrouw een reden voor het beëindigen van een relatie.

polyamorie spannend

Seks is de belangrijkste reden voor polyamorie

Het verlangen naar seks met een ander dan de vaste partner is vaak een reden voor polyamorie. Dit kan te maken hebben met het feit dat de behoefte aan seks tussen partners ver uiteen ligt. Als de één eens in de twee weken seks wel genoeg vindt en de ander het liefst iedere dag wil vrijen, dan leidt dit vaak tot discussies en conflicten. Ook kan het zo zijn dat één van beide partners seksuele verlangens heeft waar de ander niet aan kan of wil voldoen. Denk hierbij aan orale seks, SM of rollenspellen. Wanneer je buiten je vaste relatie iemand vindt die hier wel in mee wil gaan kan dit ervoor zorgen dat ook het liefdesleven met je vaste partner verbetert.

Zorg voor veilige seks

Het moge tegenwoordig voor iedereen duidelijk zijn dat wisselende seksuele contacten een risico zijn voor het oplopen van een soa (seksueel overdraagbare aandoening). Sommige soa’s zijn redelijk onschuldig en zijn wel weer te genezen. Maar HIV is natuurlijk de bekendste soa die verstrekkende gevolgen heeft voor je verdere leven. Als je polyamorie pleegt en daar komt ook seks bij kijken, zorg er dan voor dat je altijd veilig vrijt. Ga niet af op de ander en gebruik altijd condooms. Zo voorkom je niet alleen een ongewenste zwangerschap, maar verklein je de kans dat je een soa oploopt ook aanzienlijk. Het is daarnaast aan te raden om regelmatig, minimaal eens per jaar, een soa test te doen als je er wisselende seksuele contacten op nahoudt. Zo voorkom je dat je je eigen partner besmet als jullie wel zonder condoom vrijen, bijvoorbeeld omdat jullie graag kinderen willen.

Maak duidelijke afspraken over seks en polyamorie

Wanneer seks en polyamorie een rol spelen in een open relatie, dan is het belangrijk om hier goede afspraken over te maken. Sommige partners spreken af om bepaalde dingen alleen met de eigen partner te doen, bijvoorbeeld zoenen. Of dat zij alleen met de eigen partner als stel in de openbaarheid verschijnen. Ook komt het voor dat partners elkaar uitgebreid verslag doen van hun buitenechtelijke amoureuze uitstapjes. Maar soms geldt juist de afspraak dat hierover geen mededelingen worden gedaan, dat wordt volstaan met te melden dat er iemand is waar contact mee is. Het hangt er simpelweg van af wat jullie hierover afspreken. Belangrijk is dat beide partners zich in de afspraken kunnen vinden.

verdriet

Stoppen met polyamorie

Wanneer jullie als stel er een polyamoureuze levensstijl op nahouden dan kan er een moment komen dat eén van beide partners hier geen goed gevoel meer over heeft. Het is belangrijk om deze twijfels uit te spreken. Als één van beiden het niet meer ziet zitten dat er naast de vaste relatie ook anderen in het leven van de partner zijn, dan zullen jullie hier over moeten praten. Je kunt besluiten om te stoppen met polyamorie. Als dat de afspraak wordt, is het belangrijk dat je je hier ook aan houdt. Ga niet achter de rug van je partner door met het zoeken naar en onderhouden van seksuele relaties buiten je vaste relatie. Want als je je partner bedriegt kan dit veel verdriet veroorzaken, bij beide partijen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuwste items