Welke Online Datingsite
BDSM

Wat is BDSM?

Welke online datingsite?
14 februari 2021

BDSM staat voor het Engelse acroniem Bondage and Discipline, Dominance and Submission. Het betreft hierbij een seksuele voorkeur of expressie, die gekenmerkt wordt door fysiek opgelegde beperkingen, het stimuleren van intense zenuwprikkels in een scenario waarin sprake is van machtsverhoudingen of het uitspelen van een rollenspel. Hierbij wordt wederzijdse toestemming gegeven voor het uitvoeren van ofwel de dominante, dan wel mogelijk de onderdanige rol. Verschillende vormen van sadomasochisme kunnen worden uitgevoerd tijdens een dergelijke seksueel geïnitieerde sessie. Afhankelijk van waar jij en je partner voor open kunnen staan, kun je de elementen ook combineren.

In dit artikel lees je de volgende onderwerpen:

Wat houdt bondage in?

Bij bondage wordt de bewegingsvrijheid van de onderdanig dusdanig verminderd, dat hij of zij niet meer zelfstandig kan beschikken over de eigen motoriek. Het is onderdeel van activiteiten die worden beschouwd als sadomasochistische handelingen. Niet elk koppel dat de bewegingsvrijheid van de partner belemmert door middel van handboeien, straps of kracht die wordt uitgeoefend met de handen, doen aan bondage op eenzelfde wijze als dit tijdens een BDSM-sessie plaatsvindt. Voor bondage worden vaak attributen als touw, boeien of restrictieve kleding gebruikt.

bondage

Seksuele prikkels

Bondage wordt ingezet om de seksuele prikkels te verhogen. Voor sommige mensen is het gevoel tussen macht en machteloosheid opwindend, waarbij het goed kan voelen de controle helemaal over te geven aan de dominante partij. Voor deze kan het daarentegen spannend zijn om de partner gekneveld te zien en goed te kunnen volgen wat het ‘plaagspel’ vervolgens met de partner doet.

Hoe werkt discipline tijdens BDSM?

Discipline wordt ingezet door de dominante partij tijdens een seksuele BDSM-machtsverhouding. Deze persoon geeft de persoon die zich heeft opgesteld als onderdanige opdrachten die moeten worden uitgevoerd. De onderdanige mag hier over het algemeen niet tegenin gaan en heeft te voldoen wat wordt opgedragen. Indien dit niet naar behoren gebeurt, kan de persoon in de dominante rol bepalen dat er strafmaatregelingen zullen worden ingezet. Dit kunnen zowel echte als meer gespeelde bestraffingen inhouden.

bdsm

Geen tegenspraak of verweer geduld

Je onderdanige partij dient de discipline op te brengen om de dominant te vertrouwen in hetgeen deze van hem of haar verlangt. Er wordt hierin vaak geen tegenspraak of verweer geduld. Wel kan de onderdanig vaak gebruik maken van een codewoord, indien er over grenzen heen gegaan wordt van wat vooraf is afgesproken als acceptabel handelen of wanneer er een noodsituatie ontstaat, door verkeerde inschattingen. Het idee omvat een situatie waarin de onderdanige accepteert wat de dominante partij verwacht, vanuit vertrouwen en overgave.

De rol van de dominant

Binnen een BDSM-rollenspel is de dominant de persoon die de leiding heeft. Hij of zij draag de onderdanige opdrachten op en leidt hem of haar hierdoorheen. Het spel kan hierbij zowel mentaal ingezet worden, maar uiteraard ook een seksuele lading krijgen. Voor de dominant is het belangrijk dat hij of zij de onderdanige kan aansturen in het spel. Het plezier wordt uit de dominantie gehaald, waarbij er bepaald kan worden wat er gebeurt en wat de ander moet doen. Hierbij kan de dominant bepalen of hij of zij zelf de ontvangende partij is of juist handelingen uitvoert op de ondergeschikte. Zowel een man als een vrouw kan de dominant zijn. Een vrouw wordt wel Dominatrix, meesteres of Domme genoemd en voor de man zijn er benamingen als Dom, Sir of Meester. Hiermee worden ze door de ongeschikte aangesproken.

bdsm dominant

De rol van de ondergeschikte

Van de persoon die de rol van de ongeschikte aanneemt, wordt verwacht dat hij of zij zich overgeeft aan de wil van de dominant. Dit gebeurt op vrijwillige basis en stelt de ondergeschikte in staat om zwaarwegende verantwoordelijkheden in het dagelijks leven even los te laten en de aandacht volledig te richten op het ervaren van het eigen genot. De persoon mag zelf geen aanstalten maken om de dominant te benaderen op een manier dat gewenst is, maar dient af te wachten wat de dominant aangeeft of verzint voor het plezier van de ondergeschikte. De eigen identiteit wordt hier langzaam even mee weggevaagd en de ondergeschikte kan zelfs in een diepe trance raken.

BDSM als leefstijl

BDSM kan plaatsvinden tijdens een seksueel scenario, maar kan ook worden doorgevoerd als een ware leefstijl. In extreme gevallen kan de dominant de gehele zeggenschap over het leven van de onderdanige aan zich toe-eigenen. Uiteraard zijn hierin vele gradaties denkbaar en dit is iets wat ieder voor zich moet ontdekken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.