Home / Blog overzicht – Online dating & relaties / Wat betekent het echt om ‘uitgehuwelijkt’ te worden?
Een gelukkig stel in een-traditioneel gearrangeerd huwelijk

Wat betekent het echt om 'uitgehuwelijkt' te worden?

Welke online datingsite?
18 januari 2024

In onze maatschappij wordt vaak aangenomen dat het uiteindelijke doel van een relatie het huwelijk is. Maar wat betekent het eigenlijk om “uitgehuwelijkt” te worden? Sommigen zien het als een traditie die moet worden nageleefd, terwijl anderen het als een ouderwetse gedachte beschouwen. In deze blog gaan we dieper in op wat het betekent om uitgehuwelijkt te worden, de verschillende motivaties die mensen hebben om te trouwen en hoe je kunt beslissen of het iets is wat jij wilt in jouw relatie.

In dit artikel lees je de volgende onderwerpen:

Cultuur & uitgehuwelijkt

Bij een huwelijk denken de meeste westerlingen aan een liefdesverbinding tussen twee mensen die bewust voor elkaar kiezen als levenspartner. Er is hierbij geen sprake van onwil of dwang, maar mag je er over het algemeen vanuit gaan dat beide geliefden zelf voor een dergelijke ingrijpende stap hebben gekozen. In enkele andere culturen is het daarentegen gebruikelijk om dochters en zonen uit te huwelijken. Vaak gebeurt dit om de eer van de familie op te houden. Zeker als meisje dien je als maagd het huwelijk in te gaan en enkel je man te dienen. De strikte familie- en geloofsovertuigingen dwingen dan vanzelf vaak op een vroegtijdig gearrangeerd huwelijk.

Handen uit verschillende culturen tonen liefde zonder grenzen

Waarom vindt een uithuwelijking plaats?

Zeker in families waar de culturele of godsdienstcontrole hoog ligt, zal het ondenkbaar zijn dat er een zwangerschap buiten het huwelijk tot stand komen. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, dan is een gedwongen huwelijk vaak ook één van de weinige opties om de eer van de familie weer te herstellen. Ook om te voorkomen dat een kind met iemand trouwt die niet voldoet aan de verwachtingen of met iemand die het aanzien van de familie kan schaden, wordt vaak door de ouders een huwelijk gearrangeerd. Meestal op jonge leeftijd worden de kinderen dan gedwongen om in het huwelijk te treden. Veelal vindt een dergelijk gearrangeerd huwelijk plaats tussen leden van dezelfde familie, zodat de banden zuiver en geaccepteerd blijven. Vaak zie je dat een neef met een nicht trouwt, zonder dat ze hier zelf voor hebben gekozen.

Weigering is vaak geen optie

Sociale druk binnen het familieverband zal de betrokken personen doen aarzelen om tegen een dergelijk besluit in verweer te komen. Ook deinzen familieleden binnen dergelijke culturen vaak niet terug van het gewelddadig bestraffen van in eigen autoriteit staan en opkomen voor je eigen verlangens en levensinvulling. Nee is vaak gewoonweg geen optie, aangezien hier sancties op kunnen volgen. In culturen waar familie-eer cruciaal is, zal mishandeling of zelfs moord niet worden geschuwd. Daarentegen is scheiding binnen dergelijke culturen vaak ook niet toegestaan, waardoor je voor het leven aan elkaar bent veroordeeld. Enkel door overlijden, kun je van een huwelijkspartner worden verlost. Moord of zelfmoord zijn dan uitgangswegen die mogelijk als enige uitweg kunnen worden gezien. Uiteraard ligt ook hier vaak een geloofsovertuiging op die deze route belemmert. Logischerwijs zijn dit voor de wet evenmin wegen die zijn toegestaan.

Illustratie van culturele symbolen voor liefde en gearrangeerd huwelijk

Getrouwd terug van vakantie

Veel in Nederland geboren kinderen uit dergelijke culturen, waarvan de kern van de familie nog in het oorspronkelijke land van herkomst leeft, worden gedwongen tot een gearrangeerd huwelijk tijdens een vakantie in het thuisland. Vaak gaan deze nog jongvolwassenen nietsvermoedend mee op vakantie, zoals in voorgaande jaren en komen ze getrouwd terug. Dit is volgens de Nederlandse wet niet verboden. Uithuwelijking is niet strafbaar, echter is huwelijksdwang dit wel. Wanneer een persoon echter volgens islamitisch gebruik drie keer ‘ja’ zegt, is het huwelijk rechtsgeldig. Vaak wordt hier voorbijgegaan aan de druk vanuit familie en geloof, waardoor de echtelieden zich alsnog gedwongen kunnen voelen.

Huiselijk geweld

Veelal woont het meisje na de huwelijksvoltrekking in bij de schoonouders en haar man. Het huwelijk wordt vaak ingezegend via een verkrachting, waarbij bloed moet vloeien als teken van haar maagdelijkheid. Ook daarna zal ze tegemoet moeten komen aan het genot van haar echtgenoot. Mishandeling van zowel de man als zijn familie zijn in het huwelijk geen uitzondering. Om alsnog uit een dergelijk gedwongen huwelijk te kunnen stappen, kan de jonge vrouw terecht bij specifieke expertise- en behandelcentra op gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dit is mogelijk zodra de vrouw zich weer in een westers land bevindt, waar dergelijke centra zijn opgesteld. Hier worden ze beschermd voor eerwraak en geholpen een zelfstandig bestaan op te bouwen.

 vrouw's reis van onderdrukking naar vrijheid na gedwongen huwelijk

Niet altijd onvrijwillig

Uitgehuwelijkt worden is echter niet altijd onvrijwillig. Het kan ook voorkomen dat jongvolwassenen zelf besluiten om hun huwelijk door hun ouders te laten arrangeren. Zij laten de keuze voor hun levenspartner in dat geval over aan het inzicht van de ouders, in de veronderstelling dat zij weten wie juist is voor hen. Dit kan zelfs plaatsvinden in culturen waarbij uithuwelijking doorgaans niet gangbaar is. Vaak ligt voor hen de optie tot scheiding van hun patner dan wel in de lijn der mogelijkheden.

Wat is het verschil met een gearrangeerd huwelijk?

Een gearrangeerd huwelijk is een andere vorm van partnerkeuze, maar het verschilt van uitgehuwelijkt worden doordat de ouders van beide partijen betrokken zijn bij het proces. De ouders zullen vaak samen een partner zoeken voor hun kinderen, en hen aan elkaar voorstellen. In een gearrangeerd huwelijk is het vaak ongebruikelijk dat de betrokken partijen elkaar al kennen, en er is vaak weinig tot geen tijd voor de betrokken partijen om elkaar te leren kennen voordat het huwelijk plaatsvindt. Er zijn duidelijke verschillen tussen deze twee vormen van partnerkeuze. Uitgehuwelijkt worden geeft de persoon die uitgehuwelijkt wordt, meer autonomie in het maken van een keuze, terwijl een gearrangeerd huwelijk vaak een besluit is dat door de ouders wordt genomen. Beide vormen van partnerkeuze zijn echter nog steeds een gebruikelijk onderdeel van veel culturen over de hele wereld.

Gearrangeerde vs. gedwongen huwelijken, met ouderlijke betrokkenheid.

Uitgehuwelijkt worden: meer dan alleen geen keuze hebben

In deze blog hebben we gekeken naar wat het betekent om uitgehuwelijkt te worden. We hebben besproken dat uitgehuwelijkt worden vaak wordt geassocieerd met een gebrek aan romantische interesse van de andere partner, maar dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn. Soms kan uitgehuwelijkt worden ook betekenen dat een partner niet klaar is voor een huwelijk, of dat er andere factoren zijn die een rol spelen. Het is belangrijk om te beseffen dat uitgehuwelijkt worden geen oordeel is over iemands waarde of aantrekkelijkheid. Iedereen heeft zijn of haar eigen unieke redenen voor hun beslissing om wel of niet te trouwen. Het is belangrijk om open en eerlijk te communiceren met je partner over je verwachtingen en waar je staat in je relatie, zodat jullie samen een oplossing kunnen vinden die werkt voor jullie beiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

---