Home / Blog overzicht – Online dating & relaties / Manieren om je relatie te redden die je niet durfde te proberen!
Manieren om je relatie te redden

Manieren om je relatie te redden die je niet durfde te proberen!

Welke online datingsite?
11 maart 2024

Veel relaties eindigen weer net zo snel als dat ze begonnen zijn. Als een relatie net nieuw is, voel je je onweerstaanbaar tot de ander aangetrokken en lijkt niets dit ooit nog te kunnen veranderen. Je voelt je op je gemak bij de ander, je bent vrolijk en intiem. Plotseling kan hier toch de klad in komen, waarbij deze warme genegenheid omslaat in afstandelijkheid en ruzies. Je lijkt niet meer op één lijn te liggen en communicatie laat al snel te wensen over. Ongemerkt begin je langs elkaar heen te leven, als je niet vroeg genoeg aandacht besteed aan de signalen. Er moet aan een relatie gewerkt worden, als je wilt dat deze fijn en hecht blijft. Er zijn gelukkig voldoende tips te bedenken die je kunnen helpen om je relatie te redden. Zo kom je weer nader tot elkaar en hoef je met niet liefdesverdriet om te gaan. Hier volgen enkele tips om je relatie te redden.

In dit artikel lees je de volgende onderwerpen:

Hoe je kunt communiceren om je relatie te redden

Als je wilt proberen om je relatie te redden, zijn er enkele dingen die je kunt doen om te helpen. Ten eerste is het belangrijk om te communiceren met je partner. Praat open en eerlijk met hen over wat er aan de hand is en probeer samen te werken om problemen op te lossen. Het is ook belangrijk om tijd samen door te brengen en om je partner te laten weten dat je van hen houdt. Plan regelmatig datums en doe dingen samen die jullie beiden leuk vinden. Laat ook regelmatig merken dat je van je partner houdt, door bijvoorbeeld kleine cadeautjes te geven of door dingen voor hen te doen. Als je ruzies hebt, is het belangrijk om te leren hoe je deze op een gezonde manier kunt oplossen. Probeer niet te schreeuwen of te beledigen, maar probeer in plaats daarvan te luisteren naar wat je partner te zeggen heeft en samen te werken om een oplossing te vinden.

Stel bij relatietherapie, therapeut biedt bemiddeling en begeleiding.

Erken de patronen

Binnen elke relatie spelen overlevingspatronen. Deze heb je ontwikkeld in je opgroeien en ook dragen eerdere ervaringen in relaties bij aan hoe je je in een relatie gedraagt. Binnen een relatie kun je kwetsbaar zijn en voel je je aanvankelijk veilig genoeg om je open te stellen voor de ander. Hier ligt gelijk ook de kans op kwetsuren op de loer. Zodra je je kwetsbaar opstelt, kan de ander je pijn doen.

Door je te verlaten, of door binnen de relatie zich anders te gedragen dan voor jou zekerheid biedt. Juist deze angst zet bepaalde reacties op actief, waardoor je tegen elkaar deze angsten gaat uitspelen. Dus waar het eerst veilig en beschut voelt, wordt deze zelfde veiligheid juist de trigger voor weerstand. Door je bewust te worden van elkaars ervaringen en patronen, kun je elkaar ondersteunen en uitleg geven over wat werkelijk speelt. Zo blijf je elkaar zien in plaats van dat je je laat leiden door angstbeelden over waar de relatie op afstevent.

Zelfreflectie op eigen gedrag

Om begrip te krijgen voor waarom jullie relatie in zwaar water verkeert, is het belangrijk om vooral eerst je eigen aandeel hierin te bekijken. Wat is er voor je behoefte aan verbondenheid en intimiteit gaan zitten, dat er nu eerder afstandelijkheid tussen jou en je partner is ontstaan? Als je inzicht hebt in waar je zelf behoefte aan hebt en wat je van de ander nodig hebt hierin, kun je dit delen met je partner. Het gaat dan niet om verwijten, maar om duidelijk te verwoorden wat bij jouzelf als een gemis aanvoelt.

Het kan zeker moeilijk zijn om het gesprek te beginnen, aangezien het pijnlijk kan aanvoelen als je moet uitspreken waar onvervulde behoeften spelen. Ook de ander kan hierdoor geraakt worden en mogelijk eigen behoeften of pijnstukken delen. Door vanuit jezelf te spreken, leg je de verantwoordelijkheid niet bij de ander en kan er een gesprek op gang komen die jullie weer dichter tot elkaar brengt.

Alleen persoon in stille kamer met dagboek, zelfreflectie.

Wees eerlijk tegen jezelf

Als je meer begrip hebt over je eigen behoeftes en een idee hebt over waar het fout gaat binnen de relatie, is het belangrijk om jezelf zichtbaar te maken. Om verbinding te vinden met anderen, moet je eerst met jezelf verbinden en eerlijk zijn tegenover jezelf. Vaak rennen we door zonder werkelijk stil te staan bij wat we missen of wat ons heeft gekwetst. Door er geen aandacht aan te geven, lijkt het alsof het voorbij is en dat je gewoon door gaat met wat volgt.

Echter speelt het achter de schermen heimelijk vaak alsnog een belangrijke rol in hoe je je opstelt tot je partner. Oude wroeging kan zo ongemerkt een wig tussen jullie drijven en voor afstand zorgen. Het is belangrijk om je eigen gevoelens onder ogen te komen, hier eerlijk naar te durven kijken en dit ook duidelijk te durven communiceren. Enkel zo kom je tot de kern van jullie problemen en kun je terug naar verbinding groeien. Dit is een belangrijke stap om je relatie te redden.

Praat niet vanuit frustratie

Zodra een relatie al niet lekker loopt, is het haast vanzelfsprekend dat de communicatie veel te wensen over laat. Doordat er geen warme, veilige verbinding meer is en je niet langer op één lijn ligt, praat je mogelijk al snel geïrriteerd naar elkaar. Mogelijk wil je de ander wijzen op wat je nodig hebt, zonder dit te verpakken in een aardige verwoording. De frustratie kan dan nog verder oplopen, omdat de ander minder geneigd is om aan je behoeftes te voldoen. De afstandelijkheid neemt enkel toe en je raakt beiden geïrriteerd. Alhoewel dit in eerste instantie juist tegendraads voelt ten opzichte van je eigen gevoelens, is het verstandig om vooral niet vanuit frustratie tegen de ander te praten.

De boodschap die je werkelijk wilt verwoorden, komt zo niet of nauwelijks aan. Het is nodig dat er eerst weer een basis van warmte en veiligheid wordt gecreëerd, zodat jullie beiden je verhaal kunnen doen. Zolang je blijft communiceren vanuit frustratie, zal de ander het enkel als verwijt of als een opdracht ervaren en begrijpelijkerwijze minder ervoor openstaan om tegemoet te komen aan je verzoeken. Als beide partijen openlijk kunnen delen wat ze voelen, kan van daaruit een oplossing worden gezocht om je relatie te redden.

Stel met gespannen uitdrukkingen en gekruiste armen op bank.

Benut vrouwelijke relativering

Het is wetenschappelijk bewezen dat vrouwen over betere sociale reacties beschikken dan mannen, wanneer er stress optreedt binnen de relatie. Een man zal eerder egocentrisch reageren en zich terugtrekken. Hij kan zich van nature minder goed inleven in de behoeftes en belevingswereld van de ander. Als je dus verwacht dat de oplossing vanuit hem komt, kun je vaak langer wachten. Hij ervaart stress omdat jij boos bent op hem. Aangezien hij daardoor geen toenadering kan bieden jegens jou, zal jij vaker degene moeten zijn die water bij de wijn doet. Zo kan de situatie tot rust komen en wordt een gewone communicatie eerder mogelijk.

Door vanuit een groter geheel te kijken, kun je zien waar je partner staat en wat hij in eerste instantie nodig heeft om zich weer open te stellen. Zodra jullie weer enigszins elkaar kunnen ontmoeten vanuit respect en veiligheid, kan een gesprek op gang komen om jullie relatie te redden. Handel nooit vanuit emotie, maar bedaar eerst weer tot een rationeel level van begrip.

Stap even uit de situatie

Als de gemoederen dusdanig oplopen, dat je elkaar niet meer kunt bereiken, is het verstandig om even uit de situatie te stappen. Het kan helpen om even gewoon uit het huis te gaan, andere dingen te doen of even bij vrienden langs te gaan. Je emoties kunnen zo even zakken, waarna je weer vanuit een stabieler oogpunt met elkaar in gesprek kunt gaan. Door even afstand te nemen van de situatie en andere dingen te doen, kun je even bij elkaar uit de buurt zijn.

De opgelopen emoties krijgen een kans om af te zwakken en je kunt weer anders naar de situatie kijken. Het is wel verstandig om er alsnog later over in gesprek te gaan, aangezien het anders onder de mat wordt geschoven. Het is daarmee niet opgelost en evenmin werkelijk uit jullie systeem verdwenen. Bij een volgende ruzie of conflict kan het dan ineens weer de kop opsteken en voelbaar worden. Oude koeien worden zo geregeld uit de sloot gehaald, zonder dat dit bijdraagt aan herstel van jullie relatie. Neem liever even afstand, kom tot bedaren en ga dan alsnog met elkaar in gesprek.

Persoon stapt uit verhitte discussie en sluit de deur achter zich

Aanvaard verschillen in karakter

Mannen en vrouwen staan doorgaans heel anders in hun relatie. Als er onenigheid is, wil de vrouw graag dingen uitpraten, terwijl de man juist eerder de neiging heeft om van de problemen weg te lopen. Hij gaat hier gevoelsmatig door uit verbinding, wat vaak bijdraagt aan nog meer frustratie en verwijten. Het helpt zeker niet om op dat moment je partner tot een gesprek te overtuigen, aangezien dit de situatie enkel zal verergeren.

Ook hierin is het belangrijk dat je de verschillen tussen jou en je partner kunt aanvaarden en de ander respecteert in zijn of haar reactie. Het helpt niet om in het heetst van de strijd een gesprek af te dwingen, aangezien hierin niets door de ander geboden kan worden. Pas als alles weer wat rustiger is, kun je samen bekijken waar het mis ging en wat nodig is om het een volgende keer niet te laten escaleren. Dit is een waardevolle tip om je relatie te redden.

Kan de relatie standhouden?

Een turbulente relatie hoeft zeker niet tot een eind te lopen. Echter moet je op een gegeven moment wel de balans opmaken. Als het enkel tot ruzies leidt, moet je je afvragen of de relatie wel een lang leven is geschonken. Er is zeker een toewijding nodig vanuit beide kanten om de relatie gaande te houden. Maar het mag uiteraard ook wel gewoon prettig en veilig aanvoelen. Als beide partners bereid zijn om de verbinding te voeden en te koesteren, dan heeft het zeker kans van slagen. Enkel door te bespreken hoe jullie allebei in de relatie staan, kun je vaststellen of jullie er beiden voor willen gaan. Als je deze tips hanteert, is er zeker kans van slagen en kunnen jullie je relatie redden.

Stel zit samen op bank, diep in gesprek, handen vasthoudend

Hoe je kunt werken aan jezelf om je relatie te redden

Om je relatie te redden, is het belangrijk om ook aan jezelf te werken. Dit betekent dat je tijd moet nemen om na te denken over wat je wilt in het leven en hoe je jezelf kunt ontwikkelen om beter te worden in je relatie. Dit kan betekenen dat je bijvoorbeeld naar counseling gaat, dat je meer leest over relaties of dat je gewoon tijd voor jezelf neemt om te ontspannen en te reflecteren. Door aan jezelf te werken, kun je jezelf beter leren kennen en kun je leren hoe je beter voor jezelf en voor je partner kunt zorgen. Als je dit doet, kan dit helpen om je relatie te redden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

---