Home / Blog overzicht – Online dating & relaties / Hoe vaak seks per week is normaal?
Hoe vaak seks is normaal?

Hoe vaak seks per week is normaal?

Welke online datingsite?
11 februari 2021

Het antwoord op deze vraag hoe vaak seks normaal is is net zo divers als de mogelijkheden. De ene persoon zal meer behoefte hebben aan seks en vaker initiatief nemen dan een ander. Dan nog hoeft dit niet te betekenen dat je hieraan tegemoet moet komen om als normaal te worden beschouwd. Het is alsnog belangrijk om hierin de balans te vinden binnen een relatie. Uiteraard kun je als single hier vrijer mee omgaan, zeker als je opstaat op seksuele contacten met verschillende mensen. De norm van hoe vaak seks normaal is, kan daarmee alsnog lastig worden vastgesteld.

In dit artikel lees je de volgende onderwerpen:

Regelmaat in seks behoefte

Hoe vaak seks is normaal? Op deze vraag zullen mensen verschillende antwoorden geven. Waar eens per maand voor de één voldoende is en al kan worden ervaren als een opgave, wil een ander juist meerdere malen per maand van bil gaan. In het begin van relaties kan dit zelfs meerder malen per dag zijn en ook dit wordt alsnog gewoon als ‘normaal’ gezien. De ideeën zijn hierover dan ook dusdanig verspreid dat het lastig is te bepalen ‘hoe vaak seks’ als normaal kan worden genomen.

zin in seks

Seks en gezondheid

Seks en gezondheid gaan hand in hand. Je krijgt hierdoor een slankere taille, een sterker hart en verlaagd risico op prostaat of borstkanker. Seks is ook goed voor je mentale gezondheid, aangezien je minder kans hebt op depressie en over het algemeen juist een beter humeur hebt. Toch lijkt de frequentie waarop mensen seks hebben, af te nemen, tot wel negen keer minder dan eerdere generaties. Voor koppels die getrouwd zijn, lijkt de frequentie zelfs nog lager uit te vallen, soms wel zestien keer minder per jaar.

Daling aan seks voor getrouwde koppels

Hierover kan enkel gespeculeerd worden. Toch lijkt een toename in tijd dat aan werk of het ouderschap wordt besteed een mogelijke verklaring te zijn voor de daling aan seks voor getrouwde koppels. Ook de toename in kwaliteit en toegankelijkheid van online entertainment, zorgt ervoor dat er minder tijd overblijft voor andere dingen. Veel mensen besteden hun vrije tijd thuis, voor de televisie, achter de tablet en bekijken Netflix of andere spelen spelletjes, waardoor seks op de achtergrond verdwijnt.

Hormonale schommelingen

Zeker voor vrouwen hangt de behoefte aan seks nog weleens af van de hormonen. Wanneer hier schommelingen in zijn te bemerken, met name rond ovulatie of start van de menstruatiecyclus, kan de behoefte aan seks toenemen of eerder afnemen. Wanneer een vrouw vruchtbaar is, geeft het lichaam vaak vanzelf een signaal af waardoor de behoefte aan seks toeneemt. Dit gebeurt om de kans op bevruchting te verhogen. Zodra dit moment weer voorbij is, neemt vaak ook weer de behoefte aan seks af en zal ze hier minder voor open staan. Zo zijn er ook getijden gedurende het leven in zijn algemeen waarin er seksuele pieken of dalen zullen zijn. Naarmate de vrouw de overgang nadert, zal ze minder geneigd zijn om voor seks open te staan, dan wanneer ze nog jonger is. Voor een man geldt dit eveneens.

Hormonale schommelingen

Seksuele hoogtijdagen

Over het algemeen bereikt een man reeds op 18-jarige leeftijd zijn seksuele piek. Dit wordt bepaald op gebied van uithoudingsvermogen. Wat betreft de seksualiteit en de kwaliteit van het orgasme wordt dit ‘pas’ bereikt wanneer de man de leeftijd van 30 jaar heeft bereikt. Dit geldt tevens voor de vrouw. Uiteraard zijn de meningen hierover verschillend. Vaak wordt ook wel gezegd dat een vrouw haar piek pas rond de 40 behaald. Over het algemeen kan echter worden vastgesteld dat de seksuele piek, qua prestaties of tevredenheid, afhangt van bepaalde factoren als genetica, hormonen, problemen binnen de relatie en uiteraard je mentale gesteldheid. Je eigen benadering tot je seksualiteit zal zeker je ervaring positief of negatief beïnvloeden.

Zeker niet seksloos

De gemiddelde volwassene geniet ongeveer 54 keer per jaar van seks, dat is een beetje meer dan gemiddeld eens per week. Ondanks dat getrouwde koppels dit gemiddelde niet helemaal halen, hebben ze alsnog rond de 51 keer per jaar seks. Dit is hoopvol, aangezien het belangrijk is voor optimaal geluk om zeker eens per week seks te hebben. Koppels die veelvuldig seks hebben, lijken een verbeterd welzijn te hebben. Seks kan geassocieerd worden met een gevoel van tevredenheid binnen een relatie. Als je voorbij aan dit gemiddelde gaat, kunnen de voordelen juist weer gaan afzwakken. Toch zal het zeker niet verkeerd zijn om meer dan één keer per week seks te hebben. Het zal een koppel echter niet gelukkiger maken dan ze al zijn. Uiteraard blijft het lastig om de daadwerkelijke effecten van seks op ieders mentaal welzijn te bepalen. Een gezond seksleven is echter zeker de moeite waard.


Onderzoek naar seksuele behoefte

Uit een onderzoek verricht door Rutgers en Nisso uit 2011 komen enkele percentages naar voren die kunnen aantonen wat een normale verwachting in behoefte aan seks is. Hieruit bleek dat de behoefte aan seks valt onder te verdelen in 4 categorieën, namelijk ‘minstens een paar keer per week’, ‘hooguit eens per week’, ‘hoogstens één keer per maand’, of ‘nooit’. In alle categorieën vind je een minimum van 20%, waarbij de categorie van ‘hooguit eens per week’ duidelijk het hoogste percentage behaald met 33%. Over het algemeen is er dus een gelijke verspreiding van wat men als normaal ervaart in seksuele behoefte op maandbasis. Geen seksuele behoefte is hierin niet abnormaler dan slechts één keer per week. Ook het aantal mensen dat een sterkere behoefte heeft aan seks schiet hierin niet ver uit boven een meer gematigdere behoefte aan seksuele intimiteit.

seksuele behoefte

Praten ter stimulering

Over het algemeen wordt ook duidelijk dat de behoefte aan seks wel kan toenemen, zodra andere behoeften worden erkend. Vrouwen vinden het belangrijk om gezien en begrepen te worden door hun partner, waarna ze zich meer open kunnen stellen voor seksuele toenadering. Mannen uiten hun gevoelens juist eerder tijdens de seksuele handeling, waardoor er misverstanden kunnen ontstaan wanneer er te weinig begrip is voor de behoeften van de ander. Duidelijke communicatie over wat wenselijke seksuele verlangens zijn, helpt zowel mannen als vrouwen meer met hun seksuele behoeften te kunnen verbinden. Het duidelijk bespreekbaar maken van de seksuele behoeften maakt voor beide partners duidelijk wat binnen hun relatie de ‘normale’ verwachting is. Je weet zo waar de ander behoefte aan heeft, hoe vaak de ander dit wenselijk acht en op welke wijze je elkaar hierin kunt ontmoeten.

Frequentie voor geluk

Als je het gemiddelde van eens per week niet haalt, kun je ervoor kiezen om hier verandering in te brengen, zolang het niet te geforceerd aanvoelt. Koppels die probeerden meer seks te hebben, voelden zich niet per se gelukkiger, zeker niet als het eerder aanvoelt als een taak. Als je wel reeds deze frequentie haalt, is het zeker niet nodig om het aantal keer seks per week te verhogen. Dit draagt nauwelijks bij aan een verhoogd gevoel van geluk. Als je al lang met elkaar samen bent, kan een beetje aanmoediging van buitenaf zeker in je voordeel werken om alles weer wat interessanter te maken. Doe hierbij niet meer dan wat het vuur weer wat kan doen opwakkeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuwste items