Home / Blog overzicht – Online dating & relaties / 2 aspecten die leiden tot een gelukkig leven
gelukkig leven

2 aspecten die leiden tot een gelukkig leven

Welke online datingsite?
10 november 2020

Verschillende onderzoeken hebben achterhaald wat kan bijdragen aan het opbouwen van een gelukkig leven. Hier kwamen een tweetal overeenkomsten uit die inzicht kunnen geven in wat nodig is om je leven verder te optimaliseren.

in dit artikel lees je de volgende onderwerpen:

1. Een gelukkige jeugd is belangrijker dan je denkt

gelukkige jeugd

Geluk op latere leeftijd is sterk verbonden met de warmte tijdens de jeugdjaren. Het wordt aanzienlijk minder geassocieerd met een goede sociale status of een succesvol inkomen. Hoe aangenamer je jouw jeugd hebt beleefd, des te meer vreugde en tevredenheid je kunt ervaren als volwassene. Een scheiding tussen ouders brengt zelfs ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee voor het nageslacht, waarbij kinderen van gescheiden ouders doorgaans 5 jaar jonger blijken te leven dan kinderen waarvan de ouders bij elkaar blijven. Als een ouder overlijdt, heeft dit lang niet hetzelfde effect als een scheiding. Het is een duidelijke indicator voor een voortijdig overlijden in de toekomst. We kunnen echter onze eigen jeugd niet veranderen, maar een dergelijk resultaat mogelijk wel vermijden voor onze eigen kinderen.

2. Relaties zijn het allerbelangrijkst

gelukkige relaties

Een belangrijke aanbeveling voor een lang leven, is het verbinden met en helpen van andere mensen. Voor het onderzoek werd er vanuit gegaan dat mensen die steun en liefde ervaren van anderen, gelukkiger en gezonder waren en langer zouden leven, dan mensen die zonder moesten doen. Niets bleek minder waar. Naast de omvang van je socialen netwerk, is het grootste voordeel van sociale relaties de gelegenheid om anderen te helpen. degenen die hun vrienden en buren hielpen en voorzagen van steun en advies, leefden langer. Het vermogen om lief te hebben en liefde te ontvangen, was de voornaamste drijfkracht achter het welzijn op latere leeftijd. Onze relaties met andere mensen is waar het allemaal om draait.

Succesvol ouder worden

ouder worden

De mate waarop je succesvol ouder wordt, heeft niets te maken met intelligentie of de sociale status van je afkomst, maar enkel met je vermogen om je sociaal aan te passen. Warme connecties zijn noodzakelijk, van een vader of moeder en anders vanuit broers, zussen, vrienden of mentoren. Hoe beter je relatie met je broers of zussen, des te gezonder zul je ouder worden. Is er iemand in je leven die je ’s morgensvroeg om vier uur kunt bellen, zonder dat je je hierover bezwaard voelt? Als het antwoord ‘ja’ is, dan is dit een gunstige indicator voor je welzijn als je ouder wordt. Je leeft dan waarschijnlijk langer dan iemand voor wie het antwoord ‘nee’ is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuwste items